PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Kinderen met een chronische aandoening:kan de psychologie nog een rol spelen geziende snelle wetenschappelijke ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen?
Author(s): VERCRUYSSE T
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 21   Date: 2014   
Pages: 1265-1270
DOI: 10.2143/TVG.70.21.2001724

Abstract :
Er is een snelle evolutie in de wetenschappelijke kennis van ziekten bij kinderen. Samen met een veranderende maatschappelijke context wijzigde de rol die het kind als patiënt, de ouder, de context rond het kind en de arts opnemen. Het is niet altijd duidelijk wat de verschillende partners in de zorg voor een chronisch ziek kind verwachten van elkaar. De communicatie tussen de verschillende partijen kan hierdoor onder spanning komen te staan.
De psycholoog is deel van de huidige omkadering van gezinnen die zich aandienen met een chronisch of ernstig ziek kind. Hij moet zich opstellen als een “scientist-practitioner” en binnen de veranderende medische en maatschappelijke context zijn rol blijven vervullen.


Children living with chronic illness:can psychology be of any importance given the rapid evolution in the field?
There is a rapid evolution in the scientific understanding of diseases in children. Along with a changing social context, the role of the child-patient, the parent, the broader context around
the child and the paediatrician has been altered. It is not always clear what the different partners in care expect of each other. Thus, the communication between those caring for a chronically or seriously ill child can come under pressure.
The psychologist is part of the present framework for families presenting with a chronically or seriously ill child. He must act as a “scientist-practitioner” and engage within the changed medical and social context.


download article
34.232.62.209.