PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Lichamelijk onverklaarbare klachten bij (chronisch zieke) kinderen en jongeren
Author(s): VAN HOECKE E, DE BRUYNE E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 21   Date: 2014   
Pages: 1255-1264
DOI: 10.2143/TVG.70.21.2001723

Abstract :
Er wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende lichamelijk onverklaarbare klachten bij kinderen en jongeren. Vaak is er een overlap tussen de verschillende stoornissen en is het belangrijk om te luisteren naar het (medische) verhaal van het kind en zijn ouders. Er wordt ingegaan op een aantal modellen die dergelijke klachten kunnen verklaren. Het is duidelijk dat men het best een multifactorieel model hanteert om inzicht te hebben in deze problematiek. De manier van aanpak in zowel de diagnostiek als de behandeling is cruciaal om de beste slaagkansen te hebben. Hierbij vormt de kwaliteit van de therapeutische relatie tussen het kind, zijn ouders en de hulpverlener de basis voor het verdere verloop. Discussies over lichamelijke of psychische oorzaken moeten vermeden worden ten voordele van het circulaire denken betreffende het ontstaan en het in stand houden van onverklaarbare lichamelijke klachten. Luisteren naar het (medische) verhaal en de belevingsaspecten is essentieel om op een onbevooroordeelde manier te kijken naar het kind/de jongere en zijn ouders. De gevolgen op cognitief/emotioneel, gedragsmatig, lichamelijk en sociaal vlak worden bevraagd. In eerste instantie zijn de interventies vaak gericht op deze (negatieve) gevolgen. Het is een extra uitdaging voor de hulpverlener als er daadwerkelijk een chronische aandoening aanwezig is bij het kind of de jongere. De aanpak wordt geïllustreerd aan de hand van een casus.


Medically unexplained physical complaints in (chronically) ill children and youngsters
This manuscript provides an overview of the most common unexplained physical complaints in children and young people. Often, the various disorders are overlapping. It remains consequential to listen to the (medical) story of the child and his parents. Moreover, it is important to listen in a non-judgemental way to how the child and the parents experience certain aspects. The quality of the therapeutic relationship between the child (and the parents) and the doctor/psychologist is the basis for this therapeutic process.
This manuscript discusses a number of models explaining these complaints. The multifactorial model remains best suited for the diagnosis and the treatment to achieve the best therapy outcome. Circular thinking about the unexplained symptoms should be stimulated instead of trying to detect physical or psychological causes; this should be avoided.
The cognitive/emotional, behavioural, physical and social effects are discussed. Initially, the interventions often focus on these effects. The combination of unexplained physical complaints and chronic illness, illustrated by a case study, constitutes an extra challenge for the doctor/psychologist.


download article
18.207.240.230.