PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een model voor ethisch overleg in de pediatrievia een casusbespreking in een workshop
Author(s): VANDERHAEGEN B, VANDENBULCKE B, NOLF N
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 21   Date: 2014   
Pages: 1249-1254
DOI: 10.2143/TVG.70.21.2001722

Abstract :
De workshop “Reflecties omtrent medisch handelen” richt zich op de spanningen die door medische beslissingen op een dienst pediatrische intensieve zorgen teweeggebracht worden. In een inleidend gedeelte worden twee thema’s naar voren gebracht die vaak op de achtergrond spelen: de “sanctity of life”- versus de “quality of life”-doctrine én de emancipatie van de patiënt, die ook voor zeer kleine kinderen een impact heeft op het medisch handelen aangezien de ouders juridisch gezien keuzes maken in plaats van hun kind en bijgevolg betrokken worden bij alle beslissingen. Daarna worden de deelnemers ondergedompeld in een geanonimiseerde casus. Aan de hand van een ethisch overlegmodel in drie stappen (de feiten, de buikgevoelens en het benoemen en afwegen van de ethische waarden) ontleden de deelnemers de casus. Het doel van deze oefening is drievoudig. Vooreerst reikt men de deelnemers een methode aan om op een eenvoudige manier een gevoelige casus te ontleden. Ten tweede wil men ze laten oefenen in het benoemen van de ethische waarden omdat deze stap in het ethisch overleg de moeilijkste is. Ten slotte ervaren de deelnemers dat er voor deze casus meerdere ethisch aanvaardbare keuzes mogelijk zijn die men misschien niet zelf wil onderschrijven, maar die men wel kan begrijpen en respecteren.


Introduction of a moral case deliberation model in paediatrics
The health care staff of a paediatric intensive care unit (ICU) encounters ethically difficult situ­ations. Often, they have different views on the best ethical way to deal with a certain situation.
In the introductory part of this manuscript, two major evolutions in health care are highlighted: the paradigm shift from “sanctity of life” to “quality of life” on the one hand, and the emancipation of the patient/his legal representatives on the other. These topics often form the background of the medical-ethical decision-making. The goals of this workshop are to demonstrate that moral case deliberation can help to solve ethically difficult cases, and to introduce a moral case deliberation model that can be learned/used easily and is not time-consuming.
An anonymised case from a paediatric ICU is presented to the participants. The moral case deliberation model includes three steps. Phase 1 describes the facts. In the second phase, the participants have to express their own emotions. The third phase is the most difficult one, the participants having to identify the
values at stake. Medical-ethical decision-making includes weighing different values. Often, not all participants agree with the decision. Using this model, it can be disclosed which ethical values are promoted and which values are not. It is shown that more than one ethically reliable course of action can be taken. The goal is to understand the ethical reasoning behind it, so that all participants can respect the decision, although it might not be their choice. In this way, moral case deliberation can help to defuse troublesome cases.


download article
34.232.62.209.