PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De plaats van heelkunde bij een gemetastaseerd borstcarcinoom
Author(s): DIERICKX A, VERTRIEST C, VAN DEN BROECKE R, TROISI R, DEPYPERE H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 20   Date: 2014   
Pages: 1168-1175
DOI: 10.2143/TVG.70.20.2001708

Abstract :
Borstkanker (borstcarcinoom – BC) is wereldwijd de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen en is bijgevolg verantwoordelijk voor het grootste deel van de kankergerelateerde mortaliteit bij vrouwen. De kans dat een vrouw ooit borstkanker zal ontwikkelen in haar leven, bedraagt momenteel één op acht. 30% van de vrouwen met borstkanker zal vroeg of laat metastasen ontwikkelen. De mediane overleving van patiënten met een gemetastaseerd borstcarcinoom (MBC) bedraagt één tot twee jaar, waarbij ongeveer een vierde van deze patiënten vijf jaar zal overleven. MBC werd tot nu toe steeds beschouwd als een ongeneeslijke aandoening, maar de laatste jaren werd er een positieve trend opgemerkt in de overleving van deze patiënten. In dit artikel wordt de plaats van heelkunde in de behandeling van patiënten met MBC geschetst aan de hand van de bestaande literatuur. Een metastasectomie met curatieve intentie wordt vandaag slechts zelden toegepast, het betreft dan voornamelijk lever- of longmetastasen. De overleving na een metastasectomie is in bijna alle studies beter dan enkel conservatieve therapie, hoewel men deze resultaten met enige voorzichtigheid moet interpreteren aangezien deze gegevens onderhevig kunnen zijn aan selectiebias. Samengevat kan gesteld worden dat er in geselecteerde gevallen een overlevingsvoordeel gehaald kan worden uit de heelkundige resectie van metastasen bij patiënten met MBC.


Surgery in metastatic breast cancer
Breast cancer is by far the most frequent cancer among women (23% of all cancers in women), being the leading cause of cancer death in women (13.7% of all cancer-related mortality). The chance of having invasive breast cancer during a woman’s life is currently one in eight. Up to 30% of the people initially diagnosed with early-stage disease will eventually develop metastatic breast cancer. The median survival is 12 to 24 months, although one fourth will survive up to five years.
To this day, metastatic breast cancer has been considered an incurable disease and thus, the treatment is intentionally palliative. Patients with recurrent breast cancer tend to have an improved survival in more recent years, with a reduction in the risk of death of approximately 1% for each increasing year. This manuscript outlines the role of surgery in metastatic breast cancer based on the current literature. In spite of a selection bias interfering in the reported study results, it can be concluded that in well-selected cases a surgical resection of metastases appears to be beneficial with regard to the survival.


3.92.74.105.