PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Perioperatieve verwikkelingen bij rokers en invloed hierop door rookstopinterventie
Author(s): LOOF S, DHOOGHE B, SALHI B, DEROM E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 4   Date: 2014   
Pages: 187-192
DOI: 10.2143/TVG.70.04.2001555

Abstract :
Nicotineabusus blijft wereldwijd de voornaamste oorzaak van vermijdbare mortaliteit. Klinische studies betreffende quasi alle domeinen van de heelkunde tonen een verhoogde postoperatieve morbiditeit bij actieve rokers, onafhankelijk van comorbiditeiten zoals chronisch obstructief longlijden. In tal van studies werd aangetoond dat een rookstop in de preoperatieve periode leidt tot een afname van deze postoperatieve verwikkelingen, in het bijzonder pulmonale verwikkelingen en een problematische wondheling.
Elke huisarts, chirurg, anesthesist en paramedicus moet in een preoperatieve context een rookstop aanmoedigen. Hoewel de voordelen groter zijn indien de periode van de rookstop langer is, is er geen evidentie om een rookstop in de acute fase te ontmoedigen.
Idealiter start een intensieve rookstopinterventie minstens vier weken voorafgaandelijk aan de ingreep met een wekelijks contact en ondersteunende nicotinesubstitutie.
Een electieve ingreep is tevens een uitgelezen kans om een rookstop te initiëren en de peri­operatieve morbiditeit te verminderen.


Perioperative complications in smokers and the impact of smoking cessation interventions
Worldwide smoking remains the primary cause of avoidable mortality. Clinical trials in almost all areas of surgery reveal an increased incidence of postoperative morbidity in active smokers, even if adjusted for confounding factors. It has been demonstrated in numerous studies that smoking cessation in the preoperative setting results in a decrease of postoperative cardio­respiratory complications; it also facilitates wound healing.
Every surgeon, anaesthesiologist, general practitioner and healthcare provider should encourage smoking cessation, particularly in a preoperative context. The benefit appears to be more pronounced with prolonged duration of the smoking cessation. Still, evidence is lacking that smoking cessation should be ­discouraged in the acute setting. Intensive smoking cessation intervention initiated at least four weeks before the intervention and including weekly contacts and nicotin replacement remains the most ideal approach. Elective surgery constitutes a unique opportunity to initiate long-lasting smoking cessation, as well as to reduce the perioperative morbidity.


download article
3.235.45.196.