PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Bloeddruk, cardiovasculaire eindpunten en zoutinname: een kritisch overzicht
Author(s): JACOBS L, STAESSEN JA
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 23   Date: 2013   
Pages: 1167-1172
DOI: 10.2143/TVG.69.23.2001515

Abstract :
De invloed van zout (NaCl) op de pathogenese en de behandeling van essentiële hypertensie is een van de belangrijkste onderzoeksthema’s in experimenteel en klinisch onderzoek. Het bewijs voor een relatie tussen de bloeddruk en de zoutinname is gebaseerd op bevolkingsonderzoek en gerandomiseerde klinische studies. Schattingen verkregen op basis van meta-analysen van klinische studies bij personen met een normale bloeddruk zijn over het algemeen gelijkaardig aan schattingen gebaseerd op bevolkingsonderzoek (een stijging van 1,7 mmHg in de systolische bloeddruk per toename van 100 mmol in de 24-uurs-urinaire natriumexcretie). Deze waarde blijkt echter niet geassocieerd met een verhoogd risico op hypertensie bij personen die een verhoogde zoutinname hebben. Prospectieve studies die het verband onderzoeken tussen gezondheidsindexen en de 24-uurs-urinaire natriumexcretie, leidden tot inconsistente resultaten. Over het algemeen ondersteunt het beschikbare bewijs de huidige aanbevelingen in verband met een veralgemeende vermindering in zoutinname op bevolkingsniveau niet. Het publiek moet op een degelijke manier geïnformeerd worden over de pro’s en de contra’s van een verminderde zoutinname, vooral wanneer het gaat om gezonde personen.


Blood pressure, cardiovascular outcomes and sodium intake: a critical review
The role of NaCl (salt) in the pathogenesis and the treatment of essential hypertension remains one of the most important research themes both in expe­rimental and clinical medicine. The evidence-relating blood pressure to salt intake in humans originates from population studies and randomized clinical trials of interventions on dietary salt intake.
Generally, estimates from meta-analyses of trials in normotensive subjects are similar to estimates derived from prospective population studies (+1.7 mmHg increase in systolic blood pressure per 100 mmol increment in 24-hour urinary sodium). This estimate, however, does not translate into an increased risk of incident hypertension in subjects consuming a high-salt diet. Prospective studies relating to the health outcomes of a 24-hour urinary sodium excretion produced inconsistent results.
Summarizing, the available evidence does not support the current recommendations of a generalized and indiscriminate reduction of salt intake in the general population. The public should be properly educated about the pros and the cons of a decrease in the sodium intake, in particular if they are healthy.


download article
34.232.62.209.