PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Levende nierdonatie: uitbreiding van de criteria
Author(s): VANDERSCHUEREN S, PIRENNE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 23   Date: 2013   
Pages: 1146-1150
DOI: 10.2143/TVG.69.23.2001510

Abstract :
Indien beschikbaar vormt een nier van een levende donor de optimale nierfunctievervangende behandeling. De risico’s voor zorgvuldig geselecteerde donoren zijn laag, zowel op korte als op lange termijn: de levensverwachting is vergelijkbaar met die van leeftijdsgenoten. De aanwijzingen en de tegenaanwijzingen verschillen echter sterk van centrum tot centrum en er bestaat een tendens om kandidaten met medische abnormaliteiten toe te laten zonder ondersteuning door kwalitatief hoogwaardige, prospectieve, langlopende studies. Zo bestaat er geen universeel aanvaard afkappunt wat betreft de leeftijd, de nierfunctie, de bloeddruk, de BMI, de glykemie of het hemoglobine A1c.
De transplantatiegemeenschap is het aan zichzelf en de kandidaat-donoren en -receptoren verplicht om zorgzaam om te springen met een uitbreiding van de criteria. Complexe beslissingen worden het best besproken in teamverband en met de betrokken patiënten. Een nauwkeurige opvolging ook na de donatie is essentieel.


Living kidney donation: extension of the criteria
Whenever available, a kidney from a living donor can be regarded as an optimal renal replacement therapy. The risks of carefully selected donors are low, in the short as well as in the long term, with life expectancies at least as good as those of age- and sex-matched control groups.
However, the indications and the contraindications differ between the transplant centers. So-called marginal or medically complex donors are more and more allowed to donate. This permission is not based upon high-quality, prospective, and long-term follow-up studies of donors with medical abnormalities. Thus, no universally accepted threshold exists for age, renal function, blood pressure, BMI, glycemia or hemoglobin A1c.
The transplant community owes it to itself as well as to the donor and the receptor candidates to proceed cautiously when expanding these criteria. Complex issues are best discussed with a multidisciplinary team and with the involvement of the patients. A careful follow-up after the donation remains of paramount importance.


download article
3.235.75.174.