PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een ongewone oorzaak van chronische intestinale ischemie
Author(s): LEMAHIEU J, DANNEELS M, GHILLEBERT G, BAERT F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 23   Date: 2013   
Pages: 1138-1145
DOI: 10.2143/TVG.69.23.2001509

Abstract :
De ziektegeschiedenis van een 48-jarige vrouw die zich aanbiedt met niet-genezende maagulcera en manifeste vermagering, wordt beschreven. Uiteindelijk wordt de diagnose gesteld van chronische intestinale ischemie, vermoedelijk op basis van fibromusculaire dysplasie. Aan de hand van deze casus wordt de aandacht gevestigd op de verschillende mogelijke presentaties en oorzaken van chronische intestinale ischemie. Het klassieke beeld is dat van een oudere patiënt die zich aandient met postprandiale abdominale pijn, vermagering en angst voor voedselinname. Chronische maagulcera, nausea en braken, diarree en constipatie, alsook malabsorptie zijn andere mogelijke symptomen van chronische intestinale ischemie. De oorzaak van deze aandoening is bij meer dan 95% van de patiënten atherosclerose. Een hoge leeftijd en tekenen van diffuse atherosclerose kunnen bijdragen tot een klinisch vermoeden en bijgevolg de ­diagnose van ­ischemie. Zeldzamere oorzaken van chronische intestinale ischemie zijn vasculitis, externe compressie van een bloedvat, chronische veneuze mesenteriële trombose, niet-occlusieve intestinale ischemie, fibromusculaire dysplasie en cocaïnegebruik. Het is noodzakelijk dat de clinicus ook rekening houdt met deze aandoeningen, zeker wanneer de abdominale pijn samen voorkomt met algemene symptomen. Andere symptomen van fibromusculaire dysplasie zijn hypertensie, neurologische symptomen en claudicatio.
Als besluit wordt benadrukt dat chronische intestinale ischemie sneller opgenomen moet worden in de differentiaaldiagnose van abdominale pijn en vermagering, ook bij jongere patiënten met eventuele andere, bijkomende symptomen.


A 48-year-old woman with abdominal pain, significant weight loss and hypertension
The medical history of a 48-year-old woman with non-healing gastric ulcers and significant weight loss is presented. Finally, the diagnosis of chronic intestinal ischemia was established, most likely secondary to fibromuscular dysplasia.
Following this case report, the different possible presentations and causes of chronic intestinal ischemia are highlighted. Typically, the disease mani­fests itself in an older patient presenting postprandial abdominal pain, weight loss and food phobia. Still, nausea and vomiting, diarrhoea and constipation, as well as malabsorption and even refractory gastric ulcers are other possible symptoms of chronic intestinal ischemia. In more than 95% of the patients the underlying disease process is atherosclerosis.
An older age and signs of diffuse atherosclerosis can contribute to a clinical suspicion and eventually the diagnosis of ischemia. Less common causes of chronic intestinal ischemia are vasculitis, external compression of an artery, chronic venous thrombosis, nonocclusive intestinal ischemia, fibromuscular dysplasia and the use of cocaine. The clinician has to keep those disorders in mind, especially when the abdominal pain presents itself together with general symptoms. Other symptoms of fibromuscular dysplasia are hypertension, neurological symptoms and claudicatio.
In conclusion, intestinal ischemia is not limited to elderly patients with diffuse signs of atherosclerosis; also younger patients who present with accompanying symptoms, have to be considered.
 


download article
3.235.75.174.