PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Wanneer ouders een levensreddende therapie weigeren voor hun kind
Author(s): MATTHYS D, RUBENS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 23   Date: 2013   
Pages: 1125-1127
DOI: 10.2143/TVG.69.23.2001507

Abstract :
In België is het zeer uitzonderlijk dat ouders een levensreddende therapie weigeren voor hun kind. Dit is anders in de Verenigde Staten, waar verscheidene christelijke kerken verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijke mortaliteit als gevolg van het niet behandelen van kinderen. De Belgische Wet op de patiëntenrechten laat de behandelende arts toe om de mening van de ouders te “overrulen” wanneer de ouders een levensreddende therapie zouden weigeren.
De niet-religieuze redenen voor niet behandelen situeren zich vooral in een sfeer van onwetendheid en/of een gebrek aan communicatie. Dit kan verholpen worden via vertrouwenspersonen, tolken en multidisciplinair overleg.


When parents refuse a life-saving therapy for their child
In Belgium, parental refusal of a life-saving the­rapy for their children is exceptional. Moreover, the
­Belgian law on patients’ rights provides the possibility to overrule the parents’ decision when the child’s life is in danger.
In the United States of America, religious reasons can play a role in the non-treatment of children with treatable diseases. Besides religion, a lack of understanding and/or communication can be a reason for non-treatment and is responsible for a significant mortality. A relationship based on mutual trust, an interpreter and the intervention of lawyers can provide solutions.


download article
3.235.75.174.