PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Myocardinfarcten met ST-segmentelevatie in centra zonder katheterisatielaboratorium: trombolyse of transfer voor primaire percutane coronaire interventie?
Author(s): VERSTOCKT A B, VAN DE WERF F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 20   Date: 2013   
Pages: 987-995
DOI: 10.2143/TVG.69.20.2001478

Abstract :
Een enkele benadering waarbij er een superieure reperfusietherapie bestaat op ieder moment in elke klinische setting voor elke patiënt met een myocardinfarct met ST-segmentelevatie (STEMI), is volgens de huidige literatuur niet voorhanden. Dit artikel tracht een overzicht te geven van de huidige richtlijnen en de verschillende factoren die een rol spelen bij de beslissing over een gepaste reperfusietherapie indien een patiënt met een STEMI zich aanmeldt in een ziekenhuis zonder faciliteiten voor percutane coronaire interventies. Vooral het basisrisicoprofiel van de patiënt en de tijdsfactor blijken de doorslag te geven in de keuze voor een bepaalde reperfusiestrategie.


ST-segment elevation myocardial infarction in centers without catheterisation facilities: thrombolysis or transfer with primary percutaneous coronary interventions?
One single approach with a superior reperfusion therapy efficient at any time in any clinical setting for any patient with an ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) is not available according to the current guidelines.
This article provides an overview of the current guidelines and all the factors needed to be consi­dered in the decision-making of a proper reperfusion therapy in STEMI patients, presenting in a hospital without catheterisation facilities. Particularly the baseline risk and the time window appear to be decisive when choosing a specific reperfusion therapy.


download article
34.204.171.108.