PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Protonpompremmers: ongewenste effecten
Author(s): HIELE M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 19   Date: 2013   
Pages: 945-948
DOI: 10.2143/TVG.69.19.2001471

Abstract :
Protonpompremmers (PPI’s) zijn een zeer vaak gebruikte groep van geneesmiddelen. Ze hebben over het algemeen een goed veiligheidsprofiel. De perceptie dat het veilige geneesmiddelen zijn, is mogelijk zelfs een van de factoren die het toenemende gebruik kan verklaren.
Toch zijn er een aantal mogelijke bijwerkingen. Enerzijds betreft het enkele zeldzame, maar mogelijk ernstige bijwerkingen (zoals hypomagnesiëmie en acute interstitiële nefritis) en anderzijds blijken ze het risico te verhogen op een aantal vaker voorkomende “klassieke” symptomen of ziekten (zoals diarree, longontstekingen en niet-traumatische fracturen). Er blijft wat onduidelijkheid over het klinische belang van de interactie met clopidogrel.
De voornaamste gevolgen voor de praktijk zijn dat bij het opstarten de nodige aandacht besteed moet worden aan de indicatiestelling en dat de noodzaak om de therapie verder te zetten op geregelde tijden kritisch geëvalueerd moet worden, a fortiori bij patiënten met andere risicofactoren voor mogelijke verwikkelingen.


Proton pump inhibitors: undesired effects
Proton pump inhibitors (PPIs) are a widely used class of drugs. They are generally considered to have a good safety profile; this perception is probably one of the factors explaining their increased use.
Although usually safe, PPIs can exert side effects, some of which being rare but potentially severe (i.e. hypomagnesemia and interstitial nephritis). On the other hand, PPIs can enhance the risk of some “classic” symptoms or diseases (such as diarrhea, pneumonia and non-traumatic fractures). The clinical relevance of their interaction with clopidogrel remains unclear.
The main implication for the clinical practice is that the indication should be carefully considered and reconsidered at regular times. This is even more important for patients with other risk factors for possible complications.


download article
18.205.60.226.