PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Psychiatrie in en rond het algemeen ziekenhuis: positie en functiebepaling van het “psychiatrische aanbod van de algemene ziekenhuizen” binnen bestaande en nieuwe zorgcircuits en zorgnetwerken1
Author(s): MATTHYS F, DE WITTE A, LUST L, SNOECK P, DE BIE J, WILLEMS K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 19   Date: 2013   
Pages: 932-936
DOI: 10.2143/TVG.69.19.2001468

Abstract :
De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) heeft een impact op de werking van het “psychiatrische aanbod van de algemene ziekenhuizen” (PAAZ). In 2000 werd de visie van “PAAZ-Overleg Vlaanderen” samengevat in de tekst “Van dé PAAZ naar hét PAAZ”. De urgentiepsychiatrie, een kortdurende behandeling, de liaisonpsychiatrie en de ambulante poliklinische zorgverlening werden toen beschreven als de elementen die het PAAZ vorm en inhoud gaven.
Door de impulsen vanuit de netwerken ontstaan door artikel 107 werden de bovenstaande fundamenten van het PAAZ niet alleen twaalf jaar later bevestigd, maar tegelijkertijd uitgebreid met een vijfde pijler: het PAAZ als onderdeel van het globale GGZ-aanbod. Hierdoor engageert het PAAZ zich in alle functies die beschreven worden in de “Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken”.
Vanuit die vijfde pijler én in samenspraak met de partners binnen een regio kunnen de opdrachten van het PAAZ gedifferentieerd worden, maar altijd zullen de vier oorspronkelijke pijlers een belangrijk kenmerk blijven van het PAAZ. Aan dit proces, dat enkele jaren zal duren, wil PAAZ-Overleg Vlaanderen de nodige ondersteuning geven, zowel binnen als buiten het algemeen ziekenhuis. Een kwaliteitsvolle zorg voor alle patiënten is en blijft het doel.


Mental health care in and around the general hospital
The reform of the mental health care exerts an impact on the functioning of the PAAZ, the psychiatric services in the general hospitals. In 2000, “PAAZ-Overleg Vlaanderen” published a mission statement entitled “From the psychiatric ward to the psychiatric service”: emergency psychiatry, short-term in-patient treatment, liaison psychiatry and outpatient care were described as the four key elements of the PAAZ.
In the “Guide to a better mental health care by the realization of care circuits and units”, the Belgian governments stimulated an imperative reform towards a better regional integration of all existing mental health providers. The PAAZ considers it crucial to take part in this regional integration all over the country. As a matter of fact, this integration can be seen as the fifth key element in the way they function; thus, it must be based and organized on the local needs. Quality mental health care in and out the hospital remains the ultimate focus.


download article
3.235.75.174.