PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Goede praktijken in de opvang van suïcidepogers: evaluatie van het “Project Integrale Zorg Suïcidepogers”in Vlaamse algemene ziekenhuizen
Author(s): VANHOVE R, VAN DE CRAEN T, PORTZKY G, VAN HEERINGEN C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 13   Date: 2013   
Pages: 657-662
DOI: 10.2143/TVG.69.13.2001419

Abstract :
Het “Project Integrale Zorg Suïcidepogers” (PIZS), dat sinds 2007 in de Vlaamse algemene ziekenhuizen (AZ) werd opgestart in het kader van het “Vlaamse Actieplan Suïcidepreventie” in opdracht van het Vlaamse ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, promoot goede praktijken met betrekking tot de psychosociale opvang en de evaluatie van suïcidepogers. Uit de evaluatie van 34 meewerkende AZ blijkt dat het project erin slaagt om de zorg voor suïcidepogers te optimaliseren. Deze ziekenhuizen ontwikkelen een vaste procedure voor de opvang van suïcidepogers, waarbij zorgprocessen aansluiten bij elkaar en waarbinnen het “Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang” (IPEO) wordt geïntegreerd. Het IPEO is een hulp­instrument voor hulpverleners in AZ dat onder de vorm van een semigestructureerd interview risicofactoren en zorgbehoeften in kaart brengt. De patiënt wordt empathisch opgevangen en een zorgtraject wordt opgestart op basis van de inschatting van het risico en de aangegeven zorgbehoeften.
Het IPEO wordt ervaren als een nuttig instrument. De trainingen voor en het gebruik van het IPEO bevorderen de kennis en de positieve attituden ten opzichte van de doelgroep. De verankering van de goede praktijken in AZ kan nog verbeteren zodat de opvang volgens de vaste procedure gegarandeerd is bij elke suïcidepoger. De rapportage aan de huisarts en de snelle inschakeling van de arts in de vervolgzorg zijn nog niet overal standaard geregeld. Het IPEO levert geanonimiseerde gegevens voor een registratiestudie uitgevoerd door de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent.

Good practices in the care for suicide attempters: evaluation of the “Project Integrated Care for Suicide Attempters” in general hospitals in Flanders (Belgium)
Since 2007, the Flemish (Belgian) Ministry of Well-being, Public Health and Family has set up the “Project Integrated Care for Suicide Attempters” in the general hospitals. It promotes good practices concerning the psychosocial care and evaluation of persons hospitalized following a suicide attempt.
The evaluation of this project in 34 cooperating hospitals reveals that it has succeeded in optimi­zing the care for these patients. The hospitals have developed a standard procedure for the management of suicide attempters.
Continuity of care is essential: the processes of care have to correspond with each other, the “Instrument for Psychosocial Evaluation and Care” (IPEO) being integrated in these procedures. The IPEO is a tool for caregivers in the general hospital. It is a semi-structured interview which assesses the risk factors, the needs and the results with an indication of the risk for subsequent suicidal behavior together with advices for further care and treatment. The approach is empathic and a further treatment course is set up.
The evaluation indicates that the instrument is seen as a useful tool. The trainings and the use of the instrument promote knowledge and positive attitudes of suicide attempters. The implementation of the good practices in General Hospitals can still be improved, so that the path of care is functioning regardless of certain persons carrying it out. Reporting to the patient’s general practitioner (GP) and quickly drawing him into follow-up care quickly is not yet standard procedure in all hospitals.
The IPEO provides anonymous data for a registration study conducted by the Unit for Suicide Research (Ghent University).

download article
34.232.62.209.