PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Acuut en massief rectaal bloedverlies bij een patiëntmet chronische alcoholabusus
Author(s): FREDERIX I, KEIRSE K, JOOS B, VERBIST J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 9   Date: 2013   
Pages: 471-474
DOI: 10.2143/TVG.69.09.2001389

Abstract :
De ziektegeschiedenis van een 60-jarige man met chronische alcoholabusus die zich aandiende met massief rectaal bloedverlies, wordt besproken. Bij klinisch onderzoek zag men een hemodynamisch instabiele patiënt met een hartslag van 125 slagen per minuut en een bloeddruk van 88/64 mmHg. De palpatie van het abdomen was soepel.
Vervolgens werd er een angio-CT-scan uitgevoerd. De lekkage van contraststof in de linkse laterale wand van het rectum was suggestief voor een bloeding vanuit een zijtak van de linkse arteria iliaca interna. Als behandeling werd een endovasculaire embolisatie van de bloedende zijtak uitgevoerd. Drie macrocoils waren noodzakelijk om volledige hemostase te bekomen.
Het succes van de behandeling werd bevestigd door de klinische verbetering van de patiënt, alsook de stijgende hematocriet- (Hct) en hemoglobinewaarden (Hb) de eerste dagen na de endovasculaire procedure.
Deze casus toont de mogelijke meerwaarde van een endovasculaire embolisatie bij arteriële bloedingen.

Acute and massive rectal bleeding in a patient with chronic alcohol abuse
The medical history of a 60-year-old man with chronic alcohol abuse who presented with massive rectal bleeding, is reported. The clinical examination revealed a hemodynamically unstable patient with a heart rate of 125 beats per minute and a blood pressure of 88/64 mmHg. Palpation of the abdomen was supple.
Subsequently, a CT angiography was performed, the leakage of contrast in the left lateral rectal wall being suggestive for a haemorrhage originating from a side-branch of the left internal iliac artery.
The treatment consisted of an endovascular embolisation of the bleeding side-branch. Three macrocoils were necessary to obtain full hemostasis. The success of the treatment was reflected clinically as well as in the increasing hematocrit and hemoglobin values in the first days after the endovascular procedure. This case-report illustrates the potentially added value of an endovascular embolisation in patients with arterial bleeding.

download article
3.226.97.214.