PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een 83-jarige vrouw met progressieve inspanningsdyspneu
Author(s): BODE H, BUYSSCHAERT I, VAN DORPE J, NAESENS M, STAMMEN F, DUJARDIN K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 9   Date: 2013   
Pages: 463-470
DOI: 10.2143/TVG.69.09.2001388

Abstract :
Een 83-jarige dame meldt zich aan met klachten van progressieve inspanningsdyspneu en vertoont tekenen van rechter en linker hartfalen bij klinisch onderzoek. Op basis van elektrocardiografie, transthoracale echocardiografie en endomyocardbiopsie wordt de diagnose van seniele cardiale amyloïdose gesteld. Dit artikel gaat dieper in op de klinische karakteristieken, de subtypen, de diagnose en de behandeling van deze aandoening.
Cardiale amyloïdose moet steeds deel uitmaken van de differentiaaldiagnose bij patiënten met congestief hartfalen. Een grondig klinisch onderzoek en een niet-invasieve cardiale evaluatie zetten de aandachtige clinicus reeds op het goede spoor. Een endomyocardbiopsie is noodzakelijk om een definitieve diagnose te stellen en laat toe de vijf verschillende subtypen van elkaar te onderscheiden. Dit onderscheid is belangrijk aangezien het bepalend is voor zowel de prognose als de behandeling. De behandeling van cardiale amyloïdose streeft hoofdzakelijk naar symptoomcontrole door middel van de voorzichtige toediening van diuretica, al dan niet in combinatie met anticoagulantia. Deze symptomatische behandeling kan eventueel aangevuld worden met een oorzakelijke therapie die sterk afhankelijk is van het specifieke subtype.

An 83-year-old woman suffering from progressive dyspnea at exertion
An 83-year-old woman presented at the emergency department with progressive dyspnea at exertion during the last ten days. Clinical examination revealed an increased jugular venous pressure of 10 cm of water and peripheral edema. Biochemistry indicated a slightly elevated serum level of troponins. Based on the electrocardiography demonstrating a pseudo-infarction pattern and the marked biventricular hypertrophy on transthoracal echocardiography, an infiltrative cardiomyopathy was suspected. The diagnosis of senile amyloidosis was confirmed by endomyocardial biopsy, revealing the presence of transthyretin. The patient was successfully treated with diuretics, with an adequate control of the diastolic heart failure.

download article
3.214.184.250.