PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Koorts, uitslag en lymfadenopathie na terugkeer uit Sub-Saharisch Afrika: diagnose en behandeling van rickettsiosen uit de “spotted fever”-groep
Author(s): VAN HECKE S, FRANS E, ZWAENEPOEL T, VANDERSCHUEREN S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 9   Date: 2013   
Pages: 456-462
DOI: 10.2143/TVG.69.09.2001387

Abstract :
Bacteriële zoönosen, zoals leptospirose en rickettsiosen, zijn relatief zeldzame oorzaken van koorts na een buitenlandse reis in vergelijking met virale en parasitaire aandoeningen. Rickettsiosen werden dan ook gedurende lange tijd beschouwd als de vreemde eend in de bijt binnen de reisgeneeskunde. Bij reizigers naar Sub-Saharisch Afrika vormen rickettsiosen niettemin de tweede meest voorkomende tropische infectieziekte na malaria. Een infectie met Rickettsia africae (“African tick bite fever” – ATBF) komt het meest voor. De prevalentie wordt geschat tussen 4% en 5,3% bij reizigers die een bezoek hebben gebracht aan sub­equatoriaal Afrika. Rickettsia-infecties hebben een korte incubatietijd, waardoor de patiënten vaak ziek worden tijdens hun verblijf en ter plaatse een arts contacteren. Toch moeten ook Belgische artsen bedacht zijn op deze aandoening wanneer een patiënt hulp inroept voor koorts na een tropenreis.
Het onderscheid tussen ATBF en “Mediterranean spotted fever” (MSF), hetgeen veroorzaakt wordt door Rickettsia conorii, is niet eenvoudig door een belangrijke overlap in symptomen. Hoewel de behandeling van beide rickettsiosen uit de “spotted fever”-groep (SFG) identiek is, zijn er grote prognostische verschillen. Gerichte vragen bij de anamnese, een nauwkeurig klinisch onderzoek en specifieke technische onderzoeken kunnen een belangrijk hulpmiddel vormen bij de differentiaaldiagnose.

Spotted fever group rickettsioses: diagnosis and treatment
Compared to viral and parasitic diseases, bacterial zoonoses, such as leptospirosis and rickettsiosis, are relatively rare causes of fever after a foreign travel. Thus, for many years, rickettsioses have been considered to be oddities in travel medicine. Nevertheless, for travelers to Sub-Saharan Africa, rickettsioses are the second most common tropical infectious disease after malaria. An infection with Rickettsia africae (“African tick bite fever” – ATBF) is the most frequent with a prevalence between 4% and 5.3% in travelers who recently visited sub-equatorial Africa. Rickettsia infections have a short incubation period causing patients to get sick while traveling. As a consequence, they mostly contact a local physician. Belgian doctors should nonetheless be aware of the patient’s condition when presenting with fever after a trip abroad.
The distinction between ATBF and “Mediterranean spotted fever” (MSF), caused by Rickettsia conorii, remains difficult due to the considerable overlap in symptoms. Although the treatment of both rickettsioses is identical, great differences exist concerning their prognosis. Particular questions during the anamnesis, an accurate clinical examination and specific technical examinations are important tools in the differential diagnosis.

download article
3.227.249.234.