PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Botulinetoxine in de esthetische geneeskunde1
Author(s): BOONE B, LAPEERE H, VERHAEGHE E, DE VOS MC, LAMBERT J, DE BOULLE K, ONGENAE K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 8   Date: 2013   
Pages: 381-387
DOI: 10.2143/TVG.69.08.2001373

Abstract :
Het gebruik van botulinetoxine (BT) in de minimaal invasieve esthetische geneeskunde is de laatste jaren zeer populair geworden gezien de bewezen doeltreffendheid en het gunstige veiligheidsprofiel. Hoewel de goedgekeurde indicaties zich beperken tot de behandeling van de glabellaire fronsrimpels en primaire hyperhidrosis axillaris, is het off-label gebruik voor andere cosmetische indicaties wijd verspreid.
Er zijn verschillende BT-preparaten op de markt met elk hun eigen, specifieke kenmerken. Vooraleer een behandeling met BT kan plaatsvinden, moet de patiënt voldoende geïnformeerd zijn over de tegenaanwijzingen, de risico’s en de mogelijke bijwerkingen. Een grondige kennis van de anatomie, alsook van het onderliggende werkingsmechanisme van het product is een vereiste opdat de behandeling correct en veilig kan verlopen.
Dit overzicht heeft de bedoeling een beter inzicht te geven in het verantwoorde gebruik van BT in de esthetische geneeskunde.

Botulinum toxin in aesthetic medicine
Thanks to its proven efficacy and favourable safety profile, the injection of botulinum toxin (BT) is rapidly gaining popularity in the field of aesthetic medicine. Although BT is approved by the US “Food and Drug Administration” (FDA) only for the treatment of vertical glabellar lines and primary axillary hyperhidrosis, off-label use in the approach of dynamic wrinkling and facial sculpting is widespread. There are different BT products on the market, each with their specific characteristics.
Before treatment, a thorough history and clinical examination should be performed in order to identify the contra-indications and to adjust the patient’s expectations, which are often too high. The patient should be well informed about the possible risks and side effects. A correct treatment procedure demands a thorough knowledge of the product, the human anatomy and the injection technique. Despite this cognition, one should always be aware of the possible complications and have the know-how to handle them.
This manuscript aims at giving a better insight in the responsible use of BT as a minimal invasive technique in aesthetic medicine.

download article
3.227.2.246.