PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Botdefecten in de ledematen
Author(s): LAMMENS J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 6   Date: 2013   
Pages: 305-309
DOI: 10.2143/TVG.69.06.2001359

Abstract :
Het herstel van botsubstantieverlies blijft een uitdaging ondanks de vele behandelingsopties die worden aangeboden. De toestand van de omgevende weefsels is doorgaans van minder goede kwaliteit, zeker in geval van wekedelenschade en infectie, wat niet elke methode toelaat. Nieuwere therapeutische mogelijkheden dienen zich wel aan, maar op dit ogenblik blijft het gebruik van autologe enten, alsook de bottransporttechniek van essentieel belang voor de dagelijkse praktijk.

Bone defects in the limbs
Bone defect repair remains challenging despite the numerous treatment options available. Especially in case of infection and/or soft tissue damage, the local biological condition is of inferior quality, ­jeopardizing the use of some therapies.
New therapeutic possibilities find their way to the clinic, but at present the use of autologous grafts and the bone transport technique remain of paramount importance in daily practice.

download article
3.227.3.146.