PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De geïnfecteerde knieprothese anno 2013
Author(s): DESCHUYFFELEER S, BOSQUET M, STUYCK J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 6   Date: 2013   
Pages: 293-299
DOI: 10.2143/TVG.69.06.2001357

Abstract :
Een periprothetische infectie (PPI) van de knie is een ernstige verwikkeling na het plaatsen van een knieprothese die bij ongeveer 1% van de patiënten optreedt. De impact op het welzijn van de patiënt en op het gebruik van de gezondheidszorg is significant. Twee derde van de infecties ontstaat binnen de twee jaar na de implantatie, maar hematogene besmetting blijft een levenslang gevaar. Centraal in het chronische verloop van de infectie staan biofilmproducerende micro-organismen. De diagnose berust op een correcte identificatie van deze pathogenen. De behandeling bestaat uit een combinatie van een (langdurige) antimicrobiële therapie en een uitgebreid heelkundig debridement. Uiteindelijk kan er een infectievrij verloop bekomen worden bij de grote meerderheid van de patiënten. Ondanks de conceptuele eenvoud van deze verwikkeling blijven de diagnose en de behandeling voor uitdagingen zorgen en ontbreken duidelijke richtlijnen. Bij het stellen van de diagnose is een niet te verwaarlozen rol weggelegd voor de eerstelijnsarts, die vaak als eerste geconfronteerd wordt met de problematiek. Dit artikel geeft een actueel overzicht van de pathogenese, de diagnose, de behandeling en de preventie van knieprothesegerelateerde infecties.

Periprosthetic joint infection of the knee in 2013
A periprosthetic joint infection is a devastating complication after knee arthroplasty, experienced by roughly 1% of the patients. Two thirds of all cases develop it within the first two years after the implantation, though patients remain at a lifelong risk for hematogenic infection.
The diagnosis may be challenging, a correct identification of the pathogen being essential for a successful eradication. The treatment lies in a combination of extensive surgical debridement and long-term antibiotic treatment.
A further reduction of its incidence by reducing the risk factors remains a major goal for the future. Disease-free progress can be accomplished in the majority of the cases. In this manuscript, the current knowledge on the development, diagnosis and treatment of a periprosthetic joint infection of the knee is discussed.

download article
35.172.217.40.