PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een 26-jarige vrouw met kortademigheid en nekpijn na een vliegtuigreis
Author(s): VANTOMME B, VAN DE WALLE M, VAN HUFFEL L, VERMAELEN K, DEROM E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 6   Date: 2013   
Pages: 286-289
DOI: 10.2143/TVG.69.06.2001355

Abstract :
Een 26-jarige vrouw meldt zich aan op de dienst spoedgevallen met acute nekpijn sinds enkele uren en kortademigheid sinds enkele dagen. De klachten zijn ontstaan kort na een vliegtuigreis. Op de röntgenopname en de CT-scan van de thorax wordt vrije lucht in het mediastinum gezien. Omdat er geen andere oorzaken voor de klachten gevonden worden, wordt de diagnose van een spontaan pneumomediastinum gesteld. Na een conservatieve behandeling verdwijnen de luchtcollecties snel.
Een spontaan pneumomediastinum is een aandoening die vaker voorkomt dan algemeen aangenomen wordt. Bij jonge patiënten is het, na een spontane pneumothorax, de meest voorkomende oorzaak van acute kortademigheid of thoracale pijn. De aandoening wordt gekenmerkt door acute thoracale pijn, kortademigheid en subcutaan emfyseem in de nek. Een spontaan pneumomediastinum ontstaat meestal wanneer de alveolaire druk sterk toeneemt bij valsalvamanoeuvres. De aandoening is zelfbeperkend, maar de zeldzame verwikkelingen zijn mogelijk levensbedreigend. Vliegtuigreizen zijn in de literatuur beschreven als een zeldzame oorzaak van een spontaan pneumomediastinum. Deze casus onderstreept het belang om een spontaan pneumomediastinum op te nemen in de differentiaaldiagnose bij patiënten met kortademigheid of thoracale pijnklachten na een vliegtuigreis.

A 26-year-old woman with dyspnea and neck pain after air travel
A 26-year-old woman presented to the emergency department with dyspnea which developed shortly after air travel and was followed by acute neck pain. The X-ray and CT scan of the chest revealed free air in the mediastinum. The apparent lack of a suitable explanation for the radiologic findings led to the diagnosis of a spontaneous pneumomediastinum. After a conservative treatment, the collections of free air disappeared quickly.
A spontaneous pneumomediastinum occurs more frequently than generally acknowledged. Among young patients, it is the second most common cause of acute dyspnea or thoracic pain. Characteristically, this condition includes acute thoracic pain, dyspnea and subcutaneous emphysema of the neck. A spontaneous pneumomediastinum may develop when the alveolar pressure becomes too high during a Valsalva maneuver. It remains a self-limiting condition, but the rare complications are potentially life-threatening.
Air travel is a known cause of a spontaneous pneumomediastinum. Including a spontaneous pneumomediastinum in the differential diagnosis of patients presenting with dyspnea or thoracic discomfort after air travel is emphasized in this case report.

download article
3.235.75.174.