PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Borstkanker bij oudere vrouwen
Author(s): DOCKX Y, MAKAR A, VAN RIJSWIJK R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 6   Date: 2013   
Pages: 267-274
DOI: 10.2143/TVG.69.06.2001353

Abstract :
Borstkanker is een vaak voorkomend gezondheidsprobleem in de geriatrische bevolking. In de praktijk wordt er vaak een verschillende behandeling opgestart voor oudere en jongere vrouwen in eenzelfde stadium.
De behandeling van niet-gemetastaseerde ziekte geschiedt bij oudere vrouwen volgens dezelfde principes als op jongere leeftijd. Een borstsparende ingreep wordt aanbevolen als de tumor kleiner is dan vier tot vijf centimeter en de gezondheidstoestand van de patiënt een operatie toelaat. Patiënten met een grotere of met multicentrische tumoren worden het best behandeld met een mastectomie. Geselecteerde oudere vrouwen met kleine (< 2 cm) oestrogeenreceptorpositieve (ER-positieve) tumoren die een adjuvante hormoon­therapie zullen ontvangen en klinisch negatieve okselklieren hebben, kunnen behandeld worden zonder okselklieroperatie.
In het algemeen wordt radiotherapie goed verdragen bij oudere vrouwen. Het risico op lokaal recidief is kleiner bij oudere vrouwen en het voordeel van radiotherapie neemt af met de leeftijd.
Een primaire hormoontherapie wordt overwogen indien chirurgie niet meer kan of indien de levensverwachting beperkt is, dit onder de voorwaarde van een ER-positieve tumor. Dezelfde richtlijnen die gelden voor het gebruik van een adjuvante systemische therapie bij jongere vrouwen, kunnen toegepast worden bij oudere vrouwen.
De behandeling van gemetastaseerde ziekte met een hormonale therapie is tot op hoge leeftijd mogelijk.

Breast cancer in elderly women
Breast cancer is an often occurring health problem in the geriatric population. A different treatment is frequently given to elderly than to younger women in the same stage of the disease.
The treatment of non-spread disease takes place according to the same principles as at a younger age. A breast-sparing operation for elderly women is recommended if the tumour is smaller than 4 to 5 cm and if the health condition allows surgery. Patients with a larger tumour or with multicentric tumours are best treated with a mastectomy. Selected women with small (< 2 cm) ER-positive (estrogen receptor) tumours who will receive adjuvant hormonal therapy and have clinically negative lymph nodes, may be treated without an operation of the axilla.
Radiotherapy is generally well tolerated by elderly women. The risk of local recurrence remains smaller in elderly women and the advantages of radiotherapy diminish with an increasing age.
Primary hormonal therapy in ER-positive tumours may be considered, if surgery is contra-indicated or life expectancy limited. The same guidelines as for younger women apply for using adjuvant systemic therapy in elderly patients.
The treatment of metastases by hormonal therapy remains possible at a higher age. Palliative chemotherapy may be given to patients with ER-negative tumours or patients whose disease has become hormone-refractory, but requires a careful geriatric assessment.

download article
3.235.75.174.