PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Meten van dalspiegels en antistoffen tegen anti-TNF-alfa: klinisch nut?
Author(s): VANDE CASTEELE N, COMPERNOLLE G, GILS A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 2-3   Date: 2013   
Pages: 98-101
DOI: 10.2143/TVG.69.02.2001324

Abstract :
Infliximab (IFX) (Remicade) en adalimumab (ADM) (Humira) zijn doeltreffende anti-tumornecrosisfactor-alfa-geneesmiddelen (TNF-alfa) gebruikt in de behandeling van o.a. de ziekte van Crohn (CD) en colitis ulcerosa (CU). Ongeveer 70% van deze patiënten vertoont een initiële respons op de anti-TNF-alfa-therapie. Op lange termijn zal echter ongeveer de helft van de patiënten responsverlies vertonen, hetgeen (grotendeels) te wijten is aan antistofvorming tegen het geneesmiddel (immunogeniciteit), wat op zijn beurt leidt tot lagere dalspiegels. De samenwerking tussen de IBD-onderzoeksgroep (“inflammatory bowel disease”) van het UZ Leuven en het Laboratorium voor Farmaceutische Biologie van de KU Leuven leidde tot de bevinding dat patiënten met CD die mucosale heling vertonen in de darm ook hogere IFX-dalspiegels hebben in vergelijking met patiënten zonder mucosale heling. Hieruit kan besloten worden dat een verlies van respons op anti-TNF-alfa-geneesmiddelen voorspeld en misschien ook voorkomen kan worden door het bepalen van de anti-TNF-alfa-dalspiegels. De hypothese is dat het verhogen of het verlagen van de anti-TNF-alfa-dosering op basis van de bekomen dalspiegels volgens een vooropgesteld algoritme leidt tot minder responsverlies, minder geneesmiddelgerelateerde verwikkelingen en een hogere kosteneffectiviteit.

Clinical impact of measuring trough levels and anti-drug antibodies of anti-TNF-alpha biological
Infliximab (Remicade) and adalimumab (Humira) are anti-tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) biologicals used to treat patients with Crohn’s disease and ulcerative colitis. Initially, approximately 70% of the patients respond to the anti-TNF-alpha treatment. However, more than 50% of the patients treated lose response during treatment. This is
mainly due to the formation of antibodies towards these anti-TNF-alpha biologicals, leading to decreased trough levels.
The “inflammatory bowel disease” (IBD) research group of UZ Leuven (Belgium) in association with the Laboratory for Pharmaceutical Biology has demonstrated that in patients with Crohn’s disease treated with infliximab, mucosal healing is associated with higher trough levels than in patients with no mucosal healing. Earlier studies reveal that a loss of response may be predicted and might be prevented by determining trough levels. Thus the hypothesis stands that adapting the anti-TNF-alpha dose will lead to less loss of response and less drug-related complications, while being more cost-effective.

download article
3.235.75.174.