PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Aanhoudende darmklachten na een gastro-intestinale infectie
Author(s): VAN WANROOY S, BOECKXSTAENS G, VAN GOMPEL F, PEETERMANS W, WOUTERS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 2-3   Date: 2013   
Pages: 83-88
DOI: 10.2143/TVG.69.02.2001321

Abstract :
Reizigersdiarree is de meest voorkomende aandoening bij reizigers naar de tropen en de subtropen. Bij 10% van de geïnfecteerde reizigers ontwikkelt zich een postinfectieus prikkelbaredarmsyndroom (PI-PDS) gekenmerkt door de voortdurende aanwezigheid van abdominale pijn gerelateerd aan een wisselend stoelgangpatroon.
De diagnose PI-PDS wordt gesteld op basis van de symptomen (Rome III-criteria) na het uitsluiten van alternatieve diagnosen. Er zijn demografische, psychologische en genetische risicofactoren geïdentificeerd. Een langere duur van de reizigersdiarree en een hogere virulentie van het pathogeen zijn de sterkst geassocieerde risicofactoren voor de ontwikkeling van PI-PDS.
Een verhoogde intestinale pijnwaarneming wordt beschouwd als een belangrijk pathofysiologisch mechanisme. Op basis van recent onderzoek is de hypothese geïntroduceerd dat een verhoogde permeabiliteit van de epitheliale barrière tijdens een gastro-enteritis leidt tot een toegenomen blootstelling aan voedselantigenen en commensale bacteriën. Deze toegenomen blootstelling wekt vervolgens een microscopische ontsteking op, met de bijbehorende immuunactivatie tot gevolg. Hiermee is er een cirkel in werking gezet die leidt tot de aanwezigheid van een chronische, laaggradige ontstekingsactiviteit in de darm.
Een specifieke behandeling voor PI-PDS is op dit ogenblik niet voorhanden. De patiënten worden nu vooral symptomatisch behandeld en naar analogie met patiënten met een prikkelbaredarmsyndroom (PDS) zonder een voorafgaande gastro-enteritis.

Persevering post-travel abdominal symptoms
Travelers’ diarrhea is the most common medical disturbance affecting international travelers to tropical and subtropical destinations. Approximately 10% of the infected travelers develop a post-infectious irritable bowel syndrome (IBS-PI), characterized by persistent abdominal pain related to changes in stool frequency and consistency.
The diagnosis IBS-PI is based upon symptoms according to the Rome III criteria after the exclusion of an alternative diagnosis. Several demographic, psychological and genetic risk factors have been identified. A longer duration of the initial travelers’ diarrhea and a higher virulence of the pathogen are the most potent risk factors for the development of IBS-PI.
An increased intestinal pain perception is considered an important mechanism in its pathophysiology. Based on recent findings, it is hypothesized that a heightened permeability of the intestinal epithelial barrier during gastroenteritis results in an increased exposure to food antigens and commensal microbes. This intensified exposure induces a microscopic inflammation with a corresponding immune activation. This completes a vicious circle resulting in a chronic, persistent, low-grade inflammation of the intestine.
A specific treatment for IBS-PI is currently not available. It is symptom-based in accordance with the cure of patients with an irritable bowel syndrome (IBS) without a gastroenteritis preceding their symptoms.

download article
3.231.25.104.