PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Methylfenidaat en sport
Author(s): SWINNEN H, DANCKAERTS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 20   Date: 2012   
Pages: 966-973
DOI: 10.2143/TVG.68.20.2001269

Abstract :
Methylfenidaat kwam als amfetamineachtige stof automatisch op de dopinglijst te staan. Via een “toestemming wegens therapeutische noodzaak” (TTN) is het personen met ADHD toegestaan het gebruik van methylfenidaat verder te zetten tijdens sportwedstrijden. Minderjarige niet-elitesporters hebben voldoende aan een medisch attest van hun behandelend geneesheer. In dit artikel wordt op zoek gegaan naar wetenschappelijke bewijsgrond voor dit dopingbeleid. Via systematisch literatuuronderzoek van de op Pubmed en Sportdiscus beschikbare relevante literatuur verzameld door een zoektocht aan de hand van de volgende combinatie van trefwoorden en Boolean-operators, namelijk (methylphenidate) AND (exercise OR sports OR doping in sports OR ergogenic OR athletic), werden de vier onderzoeksexperimenten geselecteerd die specifiek het effect van methylfenidaat op fysieke inspanning onderzochten. Twee onderzoeken in een gezonde bevolking bevestigen dat methylfenidaat voor gezonde sporters “prestatieverbeterend”, “risicovol” en “oneerlijk” is, hetgeen plaatsing op de dopinglijst in deze groep ondersteunt. De twee onderzoeken bij personen met ADHD tonen geen significante fysieke prestatieverbetering aan, maar wel een psychomotorische verbetering via een behandeling van de ADHD. Een onderzoek waarin personen met en zonder ADHD vergeleken worden en grootschaliger onderzoek in verschillende temperatuuromstandigheden, zijn noodzakelijk om meer zicht te krijgen op eventuele prestatieverbeterende, risicovolle of oneerlijke aspecten van methylfenidaatgebruik tijdens sporten voor kinderen met ADHD. Daarnaast rijst de vraag of (intensief) sporten met (piek)inspanningen de gekende cardiovasculaire risico’s van methylfenidaat nog beïnvloedt en of er hieromtrent medische aanbevelingen geformuleerd moeten worden, bijvoorbeeld het uitbreiden van de reeds bestaande cardiovasculaire screening voor methylfenidaat met een sportanamnese.

Methylphenidate and its use in sports competitions in patients with ADHD
Methylphenidate was, considering its amfetamine-like structure, automatically included on the “prohibited list”. Patients with ADHD are permitted to continue methylphenidate while contending in a sports competition by a therapeutic use exemption. Underaged non-elite athletes only need an attestation.
In this manuscript, a literature search was executed to find evidence supporting this policy. A systematic Pubmed and Sportdiscus search by a combination of search terms and Boolean operators, namely (methylphenidate) AND (exercise OR sports OR doping in sports OR ergogenic OR athletic), selected four studies which investigated the effect of methylphenidate on the physical performance. Two studies in a group of healthy athletes confirm that methylphenidate is performance-enhancing, dangerous and unfair if continued during competition. Two designs in an ADHD population disclose no significant improvement of the performance, but reveal a psychomotor correction by methylphenidate while treating ADHD. A study design comparing individuals with and without ADHD, a larger population and experiments under different temperature conditions are advisable to elucidate the possible performance-enhancing, as well as the risky and unfair aspects of the use of methylphenidate during exertion of children with ADHD.
Next to these problems, the question arises if exercising with peak efforts aggravates the known cardiovascular risks of methylphenidate and makes it necessary to expand the available cardiovascular screening for methylphenidate in a sports context.

download article
3.93.75.242.