PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Koorts van onbekende oorsprong: 40 jaar onderzoek in UZ Leuven
Author(s): VANDERSCHUEREN S, DE MUNTER P, BLOCKMANS D, BOBBAERS H, KNOCKAERT D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 17   Date: 2012   
Pages: 841-845
DOI: 10.2143/TVG.68.17.2001249

Abstract :
Koorts van onbekende oorsprong wordt gedefinieerd als een aandoening die zich kenmerkt door hoge koorts of koorts met een inflammatoir bloedbeeld gedurende drie weken en met een onzekere diagnose na een doordachte basisevaluatie. Talrijke ziekten vanuit diverse disciplines van de geneeskunde kunnen zich als dusdanig presenteren.
Bij de aanpak is men schatplichtig aan de lessen uit het verleden. Zo is het nuttig om de voornaamste diagnostische categorieën (infectie, maar ook maligniteit en steriele inflammatie) in het achterhoofd te houden en mogelijke diagnostische aanknopingspunten gericht uit te werken.
Vaak betreft het atypische presentaties van courante aandoeningen, eerder dan exotische of zeldzame diagnosen. De drempel voor staalafname voor microbiologisch en histopathologisch onderzoek moet laag liggen. Minimaal invasieve technieken vormen hier een aanwinst. In geval van blijvende onzekerheid kan een 18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose-positronemissietomografie (FDG-PET) de verdere diagnostiek oriënteren. Bij patiënten met een bewaarde algemene toestand en een stabiele evolutie is na een grondige negatieve evaluatie een waakzame, afwachtende houding verdedigbaar.

Fever of unknown origin: 40 years of research in the University Hospital of Leuven
Fever of unknown origin (FUO) is currently defined as an illness of more than three weeks characterized by a high fever or a fever with an acute phase response and an uncertain diagnosis after a careful baseline investigation. Numerous disorders belonging to diverse subspecialties can present as such.
When dealing with FUO, lessons from the past are still pertinent. Thus, the “big three” diagnostic categories (not only infection, but also malignancy and sterile inflammation) should be kept in mind, pursuing all potential diagnostic clues.
In the search for a diagnosis behind FUO, atypical presentations of common diseases predominate over esoteric disorders. Thus, the threshold for taking samples for microbiological and pathological analyses should be kept low. Minimal invasive techniques are an asset. If the diagnosis remains uncertain, [(18)F]fluoro-deoxyglucose positron emission tomography (FDG-PET) can be helpful. After a negative and careful evaluation, a watchful waiting approach can be adopted in selected patients in stable general health.

download article
3.94.202.172.