PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Katatonie: gevaar voor miskenning en iatrogene versterking. Een gevalsbeschrijving
Author(s): DELAHAYE N, DE VOOGHT W, DE VOOGHT L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 17   Date: 2012   
Pages: 836-840
DOI: 10.2143/TVG.68.17.2001248

Abstract :
Een 66-jarige vrouw is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis met een paranoïde waanstoornis. Na een medicamenteuze aanpassing wegens hallucinaties gaat de patiënte snel achteruit op motorisch vlak. Zij evolueert naar een toestand van mutisme met uitgesproken rigiditeit in de ledematen. Verder lichamelijk onderzoek doet de diagnose van katatonie vermoeden en een proefbehandeling met lorazepam wordt gestart. Er wordt beslist over te gaan tot elektroconvulsietherapie (ECT) na een gedeeltelijke verbetering van het toestandsbeeld.





Catatonia: risk of a faulty diagnosis and iatrogenic deterioration: a case report
A 66-year-old woman is admitted in a psychiatric hospital because of a delusional disorder. A medication switch leads to a subacute deterioration of motor function. The patient develops mutism with an extreme rigidity of the limbs.
Only after a thorough clinical examination and several technical investigations the diagnosis of catatonia is suspected and a treatment with lorazepam started.

download article




3.226.97.214.