PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Interacties tussen valproaat en antidepressiva
Author(s): HERMANS B, VAN DEN EEDE F, SMETS K, SABBE BGC
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 17   Date: 2012   
Pages: 823-825
DOI: 10.2143/TVG.68.17.2001245

Abstract :
Aan de hand van een literatuuronderzoek werd nagegaan wat er bekend is over de interacties tussen valproaat en fluoxetine, alsook tussen valproaat en antidepressiva in het algemeen. Er bestaan enkele aanwijzingen voor interacties tussen enerzijds valproaat en anderzijds fluoxetine, amitriptyline, nortriptyline en clomipramine, maar de wetenschappelijke evidentie hiervoor is globaal genomen beperkt en omvat voornamelijk enkele farmacokinetische studies en gevalsbeschrijvingen. Het lijkt desalniettemin raadzaam om bij de combinatie van valproaat en antidepressiva de bloedspiegels te controleren.

Interactions between valproate and antidepressants
A literature search was performed to examine the interactions between valproate and fluoxetine as well as between valproate and antidepressants in general. There are some reports of interactions between valproate and fluoxetine, nortriptyline, amitryptiline or clomipramine. Still the evidence remains limited and consists mainly of case reports and a few pharmacokinetic studies. Despite this limited evidence, it is advised to monitor drug levels when prescribing these combinations of drugs.

download article
3.226.245.48.