PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De plaats van cetuximab in de behandeling van hoofd- en halstumoren
Author(s): LAPEIRE L, DERON P, DUPREZ F, ROTTEY S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 17   Date: 2012   
Pages: 807-814
DOI: 10.2143/TVG.68.17.2001243

Abstract :
Wereldwijd krijgen elk jaar ongeveer 500.000 patiënten de diagnose van een hoofd- en halstumor. Tot voor kort waren de overlevingscijfers bedroevend laag. Voor lokaal gevorderde tumoren wordt een vijfjaarsoverleving genoteerd van slechts 15% à 25% met een mediane overleving van ongeveer twaalf maanden. Patiënten met een recurrente of gemetastaseerde tumor hebben een nog slechtere prognose. Ondanks meerdere klinische studies met nieuwe moleculen of andere combinatieschema’s van bestaande producten kon er sinds de introductie van op platinum gebaseerde chemotherapie nooit echt een doorbraak in de behandeling van hoofd- en halstumoren bereikt worden.
De komst van monoklonale antistoffen gericht tegen de epidermale groeifactorreceptor (EGFR) als doelgerichte therapie (“targeted therapy”) betekende een ware ommekeer. Voor het eerst in meer dan 25 jaar kon de studie van Vermorken et al. bij gemetastaseerde of lokaal recurrente ziekte een significant overlevingsvoordeel aantonen wanneer cetuximab gecombineerd werd met de standaard palliatieve, op platinum gebaseerde chemotherapie bij hoofd- en halstumoren. Bonner et al. konden aantonen dat radiotherapie gecombineerd met cetuximab een betere ziektecontrole kon bewerkstelligen bij lokaal gevorderde hoofd- en halstumoren dan radiotherapie alleen. Bovendien blijkt uit deze studies dat het toevoegen van cetuximab aan de behandeling niet leidt tot een onaanvaardbare verhoging van het toxiciteitsprofiel.
Ondanks het feit dat de besluitvorming op basis van slechts twee fase III-studies met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd moet worden (geen bevestigende studie voor elk van deze indicaties), blijven de resultaten belangrijk gezien het bereikte overlevingsvoordeel sinds meer dan twee decennia en de daaruit volgende stimulans voor meer wetenschappelijk onderzoek naar moleculaire targets bij hoofd- en halstumoren.

The use of cetuximab in the treatment of squamous cell carcinoma of the head and neck (HNSCC)
Each year, 500.000 new cases of head and neck cancer are diagnosed worldwide, usually with a poor prognosis and survival rate. Locally advanced tumors have a five-year survival rate of 15% to 25% and a median survival rate of twelve months. Recurrent or metastastic head and neck tumors present even worse survival rates.
Despite multiple clinical studies with new systemic therapies or different combinations, a real breakthrough in the systemic treatment of head and neck cancer has never been accomplished. The arrival of tyrosine kinase inhibitors and monoclonal antibodies as targeted therapies heralded a real change. For the first time in more than 25 years, two studies (Bonner et al. and Vermorken et al.) were able to demonstrate a survival benefit when the monoclonal antibody cetuximab was combined with the standard therapy for HNSCC. Furthermore, the addition of cetuximab to the standard therapy does not imply an unacceptable change in the toxicity profile.

download article
3.226.245.48.