PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: De gevolgen van conisatie op zwangerschapsuitkomsten: een literatuuroverzicht
Author(s): ALEMAN JM, ARIËN F, JACQUEMYN Y, TJALMA WAA
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 17   Date: 2012   
Pages: 801-806
DOI: 10.2143/TVG.68.17.2001242

Abstract :
Het humaan papillomavirus (HPV) kan weefselafwijkingen in de baarmoederhals veroorzaken die zich kunnen ontwikkelen tot baarmoederhalskanker. Voor de behandeling van deze meer uitgebreide afwijkingen en invasieve kankers wordt het weefsel via conisatie verwijderd. De meest gebruikte techniek hierbij is het verwijderen van de transformatiezone (“large loop excision of the transformation zone” – LLETZ). Uit andere studies is gebleken dat de conisatie het risico op vroeggeboorte en andere negatieve zwangerschapsuitkomsten, zoals perinatale mortaliteit, kan verhogen.
In dit artikel worden verschillende studies die het verband onderzochten tussen conisatie en vroeggeboorte met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat er door LLETZ een verhoogd risico bestaat op vroeggeboorte en dat er bij de neonatale factoren een hoger risico voorkomt op zowel een laag geboortegewicht als perinatale mortaliteit.

The effects of conization on pregnancy outcome: a literature review
Human papillomavirus can cause tissue defects in the cervix which may develop into cervical cancer. In the more extensive disorders or invasive cancers, conization is used to remove these tissues. The most commonly applied technique is “large loop excision of the transformation zone” (LLETZ). Other studies reported an increased risk of preterm delivery or of other negative pregnancy outcomes, like perinatal mortality, due to the conization.
This review intends to compare different studies that examine the relationship between conization and preterm delivery. It appears that after treatment with LLETZ an increased risk of preterm delivery, low birth weight and perinatal mortality does exist.

download article
3.226.245.48.