PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Berekening van de glomerulairefiltratiesnelheid: zin en onzin
Author(s): MEIJERS B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 16   Date: 2012   
Pages: 786-790
DOI: 10.2143/TVG.68.16.2001238

Abstract :
De glomerulairefiltratiesnelheid (GFR), het volume plasmawater dat wordt gefilterd door de glomeruli per tijdseenheid, is een zeer vaak gebruikte merker van de nierfunctie. Een directe meting is mogelijk aan de hand van inuline, een exogene stof die vrij wordt gefilterd door de glomeruli, niet wordt gemetaboliseerd door de nier en niet wordt gesecreteerd of geabsorbeerd door de tubuli. Verschillende formules kunnen worden gebruikt om een inschatting te maken van de GFR. Deze formules maken allemaal gebruik van het serumcreatinine en de demografische variabelen.
De meest gebruikte formule in Vlaanderen voor de berekening van de GFR is de 4-punts-MDRD-formule (“Modification of diet in renal disease”). De meer recent ontwikkelde CKD-EPI-formule (“Chronic kidney disease epidemiology collaboration”) leidt tot minder bias, meer precisie en een grotere nauwkeurigheid. Bij het gebruik van de CKD-EPI-vergelijking daalt het aantal personen bij wie de diagnose van chronisch nierlijden wordt gesteld. Tevens leidt de CKD-EPI-formule tot een betere risicostratificatie voor klinische eindpunten zoals mortaliteit of evolutie naar eindstadium nierlijden.

The estimated glomerular filtration rate: sense and nonsense
The glomerular filtration rate (GFR), the volume of plasma water filtered by the glomeruli per unit of time, is frequently used as a marker of the renal function. The GFR can be measured by means of inulin, an exogenous fructose polymer freely filtered by the glomeruli, not metabolised by the kidney and not secreted or absorbed by the tubules. Several formulas have been developed and validated to estimate the GFR. Most formulas utilize the serum creatinine and the demographic variables.
Currently, the most commonly applied formula is the 4-variable MDRD (“Modification of diet in renal disease”) formula. The more recently developed CKD-EPI (“Chronic kidney disease epidemiology collaboration”) formula leads to less bias, more precision and a greater accuracy. By using the CKD-EPI equation, the frequency of diagnosing chronic kidney disease is reduced, while at the same time risk stratification for clinical endpoints such as mortality or evolution to end-stage renal disease will improve.

download article
34.232.62.209.