PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vroegtijdige verwijzing van patiënten met vermoeden van axiale spondyloartritis in eerste lijn: de Belgische resultaten van de RADAR-studie
Author(s): VAN PRAET L, BENTIN J, FRANÇOIS D, DE BRABANTER G, PORIAU S, MIELANTS H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 16   Date: 2012   
Pages: 768-773
DOI: 10.2143/TVG.68.16.2001234

Abstract :
In de dagelijkse praktijk maakt ankyloserende spondylitis (AS) 5% uit van alle patiënten met chronische lage rugpijn. Momenteel bedraagt de gemiddelde duur tussen het optreden van de eerste ziekteverschijnselen en de diagnose vijf tot zeven jaar.
Deze vertraging leidt tot structurele schade en functionele beperkingen. Er zijn ook economische gevolgen aan verbonden.
In deze studie worden twee screeningmethoden voor een vroege opsporing van axiale spondyloartritis (SpA) (het niet-radiografische stadium) in eerste lijn vergeleken. Bij patiënten met chronische lage rugpijn begonnen vóór de leeftijd van 45 jaar kon men bij ongeveer 30% de diagnose van axiale SpA stellen. Hierbij blijkt vooral het herkennen van het inflammatoire karakter van de pijn cruciaal.
Een betere kennis van de aandoening in eerste lijn kan bijdragen tot een meer vroegtijdige doorverwijzing.

Early referral of patients with suspected axial spondyloarthritis in primary care: Belgian results of the RADAR-study
In daily practice, ankylosing spondylitis (AS) accounts for 5% of all patients with chronic low back pain. Currently, the average period between the first appearance of the symptoms and the diagnosis of AS amounts to five to seven years. The effects of this delay imply structural damage, limitations and disability affecting the patients’ quality of life, as well as an economic burden on both the individual and the society.
In this study, two screening strategies for the early identification of patients with axial spondyloarthritis (SpA) (non-radiographic stage) in primary care are compared. In patients with chronic low back pain with an onset < 45 years, axial SpA was diagnosed in about 30% of the cases. The disclosure of the inflammatory origin of the pain appears crucial. A better understanding of the condition in primary care could contribute to an earlier and more appropriate referral.

download article
18.207.254.88.