PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Voor- en nadelen van humane embryonale dan wel geïnduceerde pluripotente stamcellen voor stamceltherapie
Author(s): SCHÖGLER A, DE SUTTER P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 16   Date: 2012   
Pages: 764-767
DOI: 10.2143/TVG.68.16.2001233

Abstract :
Stamceltherapie vormt de basis van de regeneratieve geneeskunde. Met de ontdekking van de geïnduceerde pluripotente stamcellen leek een nieuwe wereld open te gaan. Het bleek namelijk mogelijk om door middel van reactivatie van enkele genen uit gedifferentieerde volwassen somatische cellen opnieuw pluripotente stamcellen te maken. Men hoopte dat deze cellen in gebruik evenwaardig waren aan de humane embryonale stamcellen, maar dat de ethische dilemma’s verbonden aan de embryonale stamcellen zich niet zouden voordoen.
Onderzoek wees echter uit dat er toch subtiele, maar belangrijke verschillen bestaan tussen de twee typen pluripotente stamcellen. Dit is onder andere zo op het vlak van differentiatiemogelijkheden, het risico op de ontwikkeling van kanker, de immunologische afstotingsreacties en het gemak waarmee in vitro met de cellen gewerkt kan worden. Elk van beide typen stamcellen heeft op deze manier zijn voor- en nadelen bij het gebruik voor stamceltherapie. Beide typen hoeven dus niet gezien te worden als een vervanging voor elkaar, maar eerder als twee typen die elkaar kunnen aanvullen en die elk hun eigen toepassing kunnen vinden in welbepaalde interventies.

Advantages and disadvantages of human embryonic or induced pluripotent stem cells for stem cell therapy
With the discovery of the induced pluripotent stem cells, a new world has opened. It seemed possible to create pluripotent stem cells out of already differentiated adult cells by reactivating a small number of genes. Hope arose that these cells could be equal in use as human embryonic stem cells or even superior because they helped to solve the ethical questions associated with embryonic stem cells.
Research, however, revealed that there are some subtle, yet important differences between the two pluripotent cell types. These are situated at various levels, such as the possibilities of differentiation, the risk of cancer development, immunological rejection and the ease of working with the cells in vitro. Both stem cell types appear to have their own advantages and disadvantages in the use for stem cell therapy. Both stem cell types must therefore not be seen as a substitution for each other, but as two different types complementary to each other which will find their appropriate use in specific stem cell therapies.

download article
3.235.45.196.