PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: (Sub)acute thoracale pijn bij adolescenten en jongvolwassenen: banaal of fataal?
Author(s): ELENS I, VAN DURME F, GEWILLIG M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 16   Date: 2012   
Pages: 749-754
DOI: 10.2143/TVG.68.16.2001231

Abstract :
(Sub)acute thoracale pijn bij jongeren en jongvolwassenen is een vaak voorkomend probleem dat meestal een goedaardige oorsprong kent. Ernstige oorzaken kunnen myocardischemie, spanningspneumothorax, aortadissectie, ruptuur van een aorta-aneurysma, een ernstige astma-aanval, een longembolie, een slokdarmruptuur of een maagperforatie zijn. Bij deze leeftijdscategorie moet er steeds gevraagd worden naar het gebruik van drugs, in het bijzonder cocaïne. In zeldzame gevallen ligt myocardischemie of acute dissectie van intra- en extrathoracale vaten immers aan de basis van pijn op de borstkas na cocaïnegebruik.
Ook bij patiënten die een cardiale ingreep ondergingen, is pijn op de borstkas veelal goedaardig. Toch moet de arts hier op zijn hoede zijn voor specifieke en ernstige, maar zeldzame verwikkelingen. Na de uitsluiting van ernstige onderliggende pathologieën wordt er zo nodig verder gericht onderzoek uitgevoerd. Bij 40% van de patiënten blijft de oorzaak van de pijn echter onduidelijk. Geruststelling en educatie van de adolescent en diens familie zijn uitermate belangrijk bij deze gevallen van “idiopathische thoracale pijn”.

(Sub)acute chest pain in adolescents: banal or fatal?
(Sub)acute chest pain remains a common problem in adolescents. Although mostly benign, life-threatening conditions may have an analogous clinical presentation. Myocardial ischemia, tension pneumothorax, aortic dissection, rupture of an aortic aneurysm, acute asthma attack, pulmonary embolism, esophageal rupture or gastric perforation are serious conditions which may be detected by anamnesis and clinical examination. When appropriate, an electrocardiography, a chest radiography and a biochemical analysis may be performed.
Drug abuse, particularly cocaine, has to be verified in every adolescent presenting chest pain since it usually has a musculoskeletal origin. Still, 6% of the patients will be diagnosed with an acute coronary syndrome. Drug abuse presents an additional risk of dissection of intra- and extrathoracic vessels.
In patients who underwent a Ross-procedure in the past, chest pain is more likely to be benign. Still, in these patients the physician has to exclude specific post-operative complications such as myocardial ischemia, dissection of the aorta or rupture of an aortic aneurysm.
After emergency measures in clinically unstable patients and the exclusion of serious underlying conditions, further diagnostic investigations or causal treatment of a suspected pathology can be started. In 40% of all cases however, the underlying cause of the chest pain remains unclear. Reassurance and education of the adolescent and his family are crucial in these cases of “idiopathic chest pain”.

download article
35.168.112.145.