PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Collageneuze gastritis in associatie met collageneuze colitis: een zeldzame aandoening
Author(s): DEJAEGHER K, LOYSON T, DE HERTOGH G, GEBOES K, HIELE M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 13   Date: 2012   
Pages: 676-681
DOI: 10.2143/TVG.68.13.2001216

Abstract :
De associatie van collageneuze gastritis met collageneuze colitis is (mede door de zeldzaamheid van collageneuze gastritis op zich) zeer zeldzaam: vóór de huidige casus werden slechts negen gevallen gepubliceerd. De associatie komt doorgaans voor bij vrouwen van middelbare leeftijd en wordt gekenmerkt door chronische, waterige diarree en vermagering. De diagnose wordt gesteld door de patholoog aan de hand van biopten uit het maag-darmkanaal, waarbij er naast ontsteking een subepitheliale collageenstapeling wordt gezien van meer dan tien micron dik. De behandeling van collageneuze colitis bestaat uit topische corticosteroïden. Over de behandeling van collageneuze gastritis is weinig gekend. Aan de hand van een casus wordt ingegaan op de symptomatologie, de pathofysiologie, de diagnose, de behandeling en de prognose van deze zeldzame aandoening.

Collagenous gastritis in association with collagenous colitis: a rare condition
The association of collagenous gastritis with collagenous colitis is rare. Before this case report only nine cases were published. This association is most often found in middle-aged women and is characterised by chronic watery diarrhea and weight loss.
The diagnosis is made based on multiple biopsies of the digestive tract, where inflammation and a subepithelial collagen deposition exceeding ten micron are found. The best treatment results have been obtained with topical corticosteroids (budenoside).
In this manuscript, the symptomatology, the pathophysiology, the diagnosis and the treatment of this rare disease are described.

3.92.74.105.