PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Merkelcelcarcinoom van het bovenste ooglid: patiëntencasus en diagnostisch-therapeutisch algoritme
Author(s): LOONEN M, NOLENS I, DE WALSCHE W, DUBRULLE F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 13   Date: 2012   
Pages: 671-675
DOI: 10.2143/TVG.68.13.2001215

Abstract :
Een 87-jarige dame diende zich aan met een snel groeiend letsel van het bovenste ooglid links. Een diagnostische biopsie toonde een Merkelcelcarcinoom (MCC) (een zeldzaam cutaan apudoma, een primair neuro-endocrien carcinoom van de huid of een kleincellig primair carcinoom van de huid), dat hardnekkig recidiveerde na multipele excisies. Een positronemissietomografie-computertomografie (PET-CT) toonde geen tekenen van metastasen op afstand.
Er vond een excisie plaats van de volle dikte van het bovenste ooglid (de huid, de m. orbicularis oculi, het septum orbitale, de tarsus en de conjunctiva). De posterieure lamella (de tarsus en de mucosa) werd gereconstrueerd met een chondromucosale ent van het nasale septum. De anterieure lamella (de huid en de m. orbicularis oculi) werd gereconstrueerd door middel van een gesteelde adipocutane “Fricke-flap” vanuit de supraorbitale regio.
Een schildwachtprocedure toonde een klier op de linkerparotis die tumorvrij bleek. Postoperatief werden geen tekenen van flapnecrose gezien. Vier maanden postoperatief waren er geen tekenen van tumorrecidief.
In het diagnostische proces van een MCC moet er naast het lichamelijke onderzoek (de huid en de lymfeklierzones) een diagnostische biopsie plaatsvinden. Een biopsie van de schildwachtklier is aangewezen naast een röntgenfoto van de thorax om een gemetastaseerd, kleincellig longcarcinoom uit te sluiten. Een PET-CT is aangewezen bij tumorpositieve lymfeklieren of invasieve tumorgroei.
De behandeling omvat chirurgische excisie met lokale radiotherapie ter hoogte van de oorspronkelijke tumor. Bij tumorpositieve lymfeklieren is een lymfadenectomie of adjuvante radiotherapie aangewezen. Niet-operabele tumoren kunnen worden behandeld met adjuvante radiotherapie.

Merkel cell carcinoma of the upper eyelid: case-report and diagnostic-therapeutic algorithm
An 87-year-old woman underwent a biopsy and multiple excisions of a fast-growing lesion of the left upper eyelid. Pathological examination revealed a Merkel cell carcinoma (MCC) (also known as cutaneous apudoma, primary neuroendocrine carcinoma of the skin and primary small cell carcinoma of the skin): a rare and highly aggressive neuroendocrine skin tumor. Recurrence occurred despite multiple excisions. Positron emission tomography-computed tomography (PET-CT) revealed no distant metastases.
A full-thickness excision (the skin, the orbicularis oculi muscle, the orbital septum, the tarsus and the conjunctiva) was performed. The posterior lamella was remodelled with a chondromucosal graft from the nasal septum, whereas the anterior lamella was reconstructed with a pedicled adipocutaneous Fricke flap from the supraorbital region. A sentinel node in the parotid gland revealed no metastasis. No signs of flap necrosis or tumor recurrence were noted four months postoperatively. A clinical examination of the skin and the lymph nodes as well as a diagnostic biopsy are necessary to confirm the diagnosis of a MCC. A sentinel node biopsy together with a chest X-ray is advisable to rule out small cell lung cancer. A PET-CT may be necessary in case of tumor-positive lymph nodes or invasive tumor growth.
The treatment of a MCC consists of surgical excision with local adjuvant radiotherapy. Tumor-positive lymph nodes may be treated by adjuvant radiotherapy or lymphadenectomy. Inoperable tumors may be treated by means of radiotherapy.

download article
3.235.45.196.