PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Kennis, opvattingen en gedrag van ouders omtrent postoperatieve pijn na ambulante chirurgie bij kinderen
Author(s): JUTTEN L, BAERT J, VAN DE BULCK M, VAN GORP I, PEETERMANS J, ALLEGAERT K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 13   Date: 2012   
Pages: 662-668
DOI: 10.2143/TVG.68.13.2001213

Abstract :
Het doel van deze studie was om de kennis en de opvattingen van ouders over pijnexpressie en pijnstillers na ambulante chirurgie bij kinderen te beschrijven. Hiervoor werden op gestructureerde wijze 60 ouders bevraagd van kinderen tussen twee en tien jaar oud die een urologische of een neus-keel-ooringreep ondergingen in daghospitalisatie. De ouders beantwoordden drie vragenlijsten (demografisch, opvattingen over pijnexpressie en attituden tegenover pijnstillers) en hielden tijdens de eerste 24 uur postoperatief een pijndagboek bij. Ondanks de hoge pijnscores werden er weinig pijnstillers toegediend. Er is een significant verband tussen de opvattingen/attitude van ouders tegenover pijnstillers en het aantal toegediende dosissen: hoe positiever de attitude, hoe vaker ouders pijnstillers toedienden. Eveneens werd aangetoond dat kinderen die een neus-keel-ooringreep ondergingen beduidend vaker pijnstillers kregen toegediend dan na urologische chirurgie, al kan dit deels ook gerelateerd zijn aan perioperatieve anesthesietechnieken (locoregionale anesthesie). Ouders herkennen pijn, maar reageren hierop niet adequaat.
Deze bevindingen bevestigen analoge buitenlandse observaties. Interventies om postoperatieve pijn in de thuissituatie te voorkomen moeten zich richten op zowel kennisoverdracht (effecten en neveneffecten van geneesmiddelen) als op het bevorderen van goede attituden (systematische pijnevaluatie en preventieve pijnstilling).

Parental knowledge, perceptions and management of postoperative pain following paediatric ambulatory surgery
To explore different aspects of the knowledge, the perceptions and the management of postoperative pain following paediatric ambulatory surgery, questionnaires were collected from 60 parents following urological or ear, nose and throat (ENT) ambulatory surgery of their child (2-10 years old). Besides demographic characteristics, a checklist on the parental perception of pain expression and a questionnaire on the attitude towards medication were compiled. Parents also used a diary during the first 24 hours after surgery.
Despite the increased pain scores, only a limited number of analgesics were administered (median number day 1 = 1.54) and only 76% of the children with a pain score > 4 received analgesics. A significant correlation (p < 0.05) between parental medication attitudes and the number of analgesics administered was documented (the more positive the parental attitude, the higher the number of analgesics). In addition, children received more analgesics following ENT as compared to urological surgery.
Based on this questionnaire, it is concluded that parents recognise and are able to quantify pain in their child; this, however, does not necessarily result in an effective management of paediatric pain. These current observations confirm similar observations in other European countries and the US. Interventions to improve postoperative paediatric pain management at home have to focus on aspects of knowledge (e.g. the effects and the side effects of analgesics) as well as on attitudes (e.g. the use of a pain scale or pre-emptive analgesics).

download article
3.235.45.196.