PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Deskundig en kosteneffectief gebruik van thyreoglobuline
Author(s): DECALLONNE B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 11   Date: 2012   
Pages: 576-578
DOI: 10.2143/TVG.68.11.2001199

Abstract :
Een beknopt overzicht wordt gegeven van het klinisch gebruik en de beperkingen van serumthyreoglobuline. Thyreoglobuline is een schildklierspecifiek proteïne dat gebruikt wordt als tumormerker in de opvolging van patiënten met gedifferentieerde schildklierkanker na behandeling met minstens een totale thyreoïdectomie, meestal gevolgd door een bijkomende behandeling met een hoge dosis radioactief jodium (131I). Thyreoglobuline kan slechts geïnterpreteerd worden in de afwezigheid van thyreoglobulineantistoffen (interferentie), die steeds mee bepaald moeten worden.

Clinical utility and cost-effective use of thyroglobulin
In this manuscript, a short review is given on the clinical utility and limitations of serum thyroglobulin. Thyroglobulin is a thyroid-specific protein which is used as a tumour marker in the follow-up of patients with differentiated thyroid cancer after treatment with at least a total thyroidectomy, in most cases followed by administration of a high dose of radioactive iodine (131I). Interpretation of thyroglobulin is only possible in the absence of thyroglobulin antibodies (due to interference), which should always be measured together with thyroglobulin.

download article
34.232.62.209.