PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een zuigeling met aanhoudend braken na herstel van slokdarmatresie
Author(s): EERAERTS T, KEYMEULEN A, VAN RENTERGHEM K, VAN WINCKEL M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 11   Date: 2012   
Pages: 567-570
DOI: 10.2143/TVG.68.11.2001197

Abstract :
Pasgeborenen met slokdarmatresie (SDA) en een tracheo-oesofageale fistel (TOF) vertonen in ongeveer de helft van de gevallen geassocieerde congenitale afwijkingen, zoals anale atresie, hart-, nier- en wervelafwijkingen. Pathologische gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) komt vaak voor bij SDA en kan de oorzaak zijn van aanhoudend regurgiteren en voedselbraken na het chirurgische herstel van de SDA. Hypertrofische pylorusstenose (HPS) komt als geassocieerde aandoening bij SDA minder vaak voor en kan zich initieel als GORZ voordoen. Dat deze diagnose eveneens overwogen moet worden bij een neonaat met aanhoudend voedselbraken na correctie van een SDA, wordt door deze pati├źntengeschiedenis aangetoond.

A newborn with recurrent vomiting after surgical repair of esophageal atresia
Newborns with esophageal atresia (EA) and trachea-esophageal fistula (TEF) exhibit additional congenital anomalies in about half of the cases. The most commonly associated malformations are other atresias of the gastro-intestinal tract, but vertebral, anal, radial and renal malformations occur as well. Pathological gastro-esophageal reflux is strongly associated with EA and can be the cause of recurrent vomiting and regurgitation after surgical repair of EA.
Although hypertrophic pyloric stenosis is not well known in the post-operative period, it also has to be considered as a cause of recurrent vomiting after correction of EA, as described in this case.

3.92.74.105.