PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Medische effecten van blootstelling aan X-stralen voor de patiënt en de practicus: nieuwe gegevens en inzichten sinds het jaar 2000
Author(s): THIERENS H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 9   Date: 2012   
Pages: 462-467
DOI: 10.2143/TVG.68.09.2001183

Abstract :
Recent is het mogelijk geworden om de dubbelstrengs-DNA-breuken, de DNA-laesies binnen de cel die aan de basis liggen van de langetermijngevolgen van X-stralen, onder de microscoop te visualiseren via immunocytochemische kleuring van g-H2AX-foci. Binnen het Universitair Ziekenhuis Gent werd een studie uitgevoerd met g-H2AX-foci in perifere bloedlymfocyten als biomerker van stralingseffecten bij patiënten van pediatrische interventionele cardiologie. Deze studie toonde een lage-dosis-hypergevoeligheid zodat het zogenaamde lineaire model zonder drempelwaarde (“linear no-threshold model” – LNT), tot nu toe gebruikt om het langetermijnrisico op kanker in te schatten verbonden aan X-stralendiagnostiek, mogelijk een onderschatting is. Een vermindering van de stralingsbelasting door medisch onderzoek, die nu 2,25 mSv (millisievert) per jaar en per hoofd bedraagt, is dus een belangrijke zaak voor de volksgezondheid. Hierbij mag de diagnostische waarde van de beeldvorming echter niet achteruitgaan.
Recent gepubliceerde epidemiologische studies van cataract bij practici met een aanzienlijke beroepsblootstelling van de ooglens aan X-stralen wijzen op een stralingsrisico voor cataract dat ongeveer vier keer groter is dan voor een controlegroep niet blootgesteld aan X-stralen. Om dit risico te vermijden, is het belangrijk dat practici die veelvuldig werken met X-stralenfluoroscopie, zoals in de interventionele radiologie of cardiologie, een loodbril dragen.

Medical effects of X-ray exposure in patients and practitioners: new data and insights since the year 2000
Recently, DNA double strand breaks (DNA lesions in the cell at the base of the long-term effects of X-rays) can be visualised under the microscope by immunocytochemical staining of g-H2AX foci. In the University Hospital Ghent (Belgium), a study was performed using g-H2AX foci in peripheral blood lymphocytes as a biomarker of radiation effects in patients of pediatric interventional cardiology. The data of this study revealed a low-dose hypersensitivity indicating that the “linear no-threshold” model, up till now used for risk estimation of the long-term cancer risks of patients related to X-ray diagnostics, might be an underestimation. Reduction of the medical radiation burden of the population, 2.25 mSv per year and per individual, is important for public health. However, the measures to obtain this goal may not reduce the diagnostic value of medical imaging.
Recent papers reporting epidemiological studies on cataract in medical practitioners with a large occupational X-ray exposure of the eye reveal a cataract incidence of about four times higher than in a matched, non-exposed control population. These studies stress the need to wear lead glasses for practitioners frequently applying X-ray fluoroscopy as in interventional radiology and cardiology to avoid radiation induced cataract.

download article
3.231.228.109.