PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Behandeling van functionele constipatie bij kinderen
Author(s): SMEETS N, VANDENPLAS Y
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 9   Date: 2012   
Pages: 448-456
DOI: 10.2143/TVG.68.09.2001181

Abstract :
Constipatie is een vaak voorkomend probleem bij kinderen. In de meeste gevallen is er geen organische oorzaak en wordt constipatie bestempeld als functioneel. De voorgestelde behandeling is hoofdzakelijk gesteund op adviezen van experten wegens het gebrek aan gerandomiseerde studies. Bij zuigelingen moet rekening gehouden worden met de normale fysiologische variatie van de frequentie en de consistentie van de stoelgang, die varieert in functie van de voeding. Een goede anamnese en een grondig klinisch onderzoek moeten organische oorzaken helpen uit te sluiten.
De behandeling van constipatie bij zuigelingen is extra moeilijk omdat er nauwelijks tot geen literatuur over medicamenteuze behandeling in deze leeftijdsgroep beschikbaar is. Bij oudere kinderen wordt constipatie hoofdzakelijk veroorzaakt door ophoudgedrag en eventueel een onevenwichtige voeding. De behandeling in deze leeftijdsgroep bestaat dan ook uit een combinatie van normalisatie van de voeding, gedragstherapie en eventueel laxerende medicatie. Polyethyleenglycol (PEG) is het enige laxans dat bij kinderen voldoende onderzocht werd.

Treatment of functional constipation in children
Constipation is a common and usually functional condition in childhood. The treatment is largely based on clinical experience rather than evidence-based studies. In infants, the frequency and the consistency of stools are strongly influenced by the type of feeding, namely breast- versus formula feeding. A complete history and a thorough physical examination contribute to the exclusion of organic aetiologies.
A different approach for different age categories remains important, since the etiology differs between the age groups. For infants, little to no literature is available for the pharmacologic treatment of constipation. Probiotics seem to exert a positive effect on the intestinal motility, but too few studies support its use in the treatment of functional constipation. In chronic or recurrent constipation in children, long-term treatment with normalisation of food intake and toilet training in combination with laxatives is essential. Biofeedback training has not been proven to be of additional value. Polyethylene glycol (PEG) is the only laxative sufficiently evaluated in children.

download article
3.235.75.174.