PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Henoch-schönleinvasculitis
Author(s): COOLS E, FEYEN J, VAN DEN HEUVEL M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 20   Date: 2011   
Pages: 990-993
DOI: 10.2143/TVG.67.20.2001063

Abstract :
Henoch-schönleinvasculitis is een IgA-gemedieerde vasculitis die de kleine bloedvaten aantast. De exacte oorzaak is niet bekend. Palpabele purpura op drukgevoelige plaatsen, abdominale koliekpijnen, artralgieën en renale afwijkingen kenmerken deze aandoening. De diagnose wordt voornamelijk klinisch gesteld, waardoor het bij het ontbreken van de palpabele purpura moeilijk is om tot het juiste besluit te komen. De behandeling is voornamelijk supportief. Bij renale aantasting, ernstige gastro-intestinale of gewrichtsklachten kunnen corticoïden gebruikt worden. De prognose van henoch-schönleinvasculitis is bijna steeds uitstekend bij het jonge kind.
Deze gevalsbespreking illustreert dat henoch-schönleinvasculitis zich niet altijd onmiddellijk kenbaar maakt met dit klassieke kwartet van huid-, gastro-intestinale, nier-en gewrichtsmanifestaties, waardoor het moeilijk was om tot de juiste diagnose te komen en verschillende differentiaaldiagnostische entiteiten in het achterhoofd dienden gehouden te worden.

Henoch-Schönlein purpura
Henoch-Schönlein purpura is an IgA-mediated small-vessel vasculitis. The symptoms of Henoch-Schönlein purpura include a purpuric rash, predominantly on the lower extremities, abdominal pain, arthritis or arthralgia and renal involvement. However, any of these symptoms may be absent, which often leads to confusion in diagnosing the disease.
Treatment is supportive, corticosteroids are useful in case of renal symptoms or severe joint or gastro-intestinal involvement. The prognosis of Henoch-Schönlein purpura is excellent, most patients recover in 4-6 weeks.

3.92.74.105.