PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Oedemen bij het nefrotisch syndroom bij kinderen: wanneer en hoe behandelen?
Author(s): DEGRAEUWE J, RAES A, DEHOORNE J, DE GUCHTENAERE A, VANDE WALLE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 20   Date: 2011   
Pages: 982-985
DOI: 10.2143/TVG.67.20.2001061

Abstract :
Bij de aanpak van oedemen bij het nefrotisch syndroom bij kinderen bestaat de neiging om systematisch gebruik te maken van albumine, vooreerst omdat er sprake is van hypoalbuminemie en ten tweede omdat de aanwezigheid van hypovolemie in deze situatie analoog geacht werd aan andere ziektebeelden met een laag serumeiwit en oedemen (bv. leverlijden). Aan de hand van 2 casussen wordt uitgelegd welke de indicaties zijn voor albuminegebruik bij het nefrotisch syndroom en wordt dieper ingegaan op de pathofysiologie van de oedemen om zo tot praktische richtlijnen te komen.

Treatment of edema in nephrotic children: indications and therapeutic options
Treating edematous patients with the nephrotic syndrome (NS), paediatricians tend to use intravenous albumin randomly, the rationale being that the serum albumin is by definition too low. Furthermore, the origin of the edema in NS is considered to be analogous to other diseases with low serum albumin and edema (e.g. liver failure).
By discussing the pathophysiology, this article explains this incorrectness. On the basis of two clinical cases, the indications for the use of intravenous albumin are illustrated and practical guidelines defined.

download article
3.233.221.149.