PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Rijgeschiktheid van ouderen: juridische, ethische en medische aspecten
Author(s): VAN DE WALLE M, VAN DEN NOORTGATE N
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 20   Date: 2011   
Pages: 962-965
DOI: 10.2143/TVG.67.20.2001058

Abstract :
Het aantal oudere automobilisten neemt de laatste decennia sterk toe. Zowel de vergrijzing als de belangrijke bijdrage van de wagen in de mobiliteit van ouderen spelen hierbij een rol. Ook de onbeperkte geldigheidsduur van het rijbewijs in België zonder medische controle op oudere leeftijd draagt hiertoe bij. Nochtans verhogen de fysiologische veroudering en de aanwezigheid van bepaalde ziekten, het risico op een verkeersongeval, zeker bij het rijden van slechts een beperkt aantal kilometer. In België is de arts bij wet verplicht om medisch ongeschikte bestuurders te identificeren. Tijdens het gesprek over de rijgeschiktheid wordt de behandelende arts geconfronteerd met verscheidene barrières. Deze ontstaan uit angst om de bestaande arts-patiëntrelatie te verzwakken en ingrijpende gevolgen voor de autonome patiënt te veroorzaken. Sommige artsen verklaren zich onbevoegd om te oordelen over rijgeschiktheid. In dat geval, alsook bij twijfel over de rijgeschiktheid (in het bijzonder of de medische toestand voldoet aan de medische minimumnormen), kan de arts de patiënt doorverwijzen naar een collega-arts of het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing (CARA) voor verder advies.

The capacity to drive of the elderly: legal, ethical and medical aspects
The past decennia the number of older car drivers is increasing, due to the aging population and the growing importance of the car in the mobility of this group. In addition, duration of the driving license in Belgium is unlimited.
Nevertheless, the older the car driver, the more risk he has to be involved in a car incident because of the physiological aging process and the presence of certain diseases. Moreover, the often rather limited driving of older drivers increases this risk.
Therefore the Belgian law obliges physicians to identify persons who are unable to drive a car. This implies that the physician is dealing with difficulties. By suspending a person’s driving licence, the physician may fear to weaken his relationship with his patient as well as to diminish the autonomy of the patient. Sometimes, physicians consider themselves unable to judge. In that case, or if patients are not willing to follow the advice given, he should refer them to a colleague or to the CARA, the Belgian driving assessment centre.

3.226.248.180.