PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Voorschrijven bij ouderen
Author(s): VAN DEN BROECKE S, PETROVIC M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 20   Date: 2011   
Pages: 958-961
DOI: 10.2143/TVG.67.20.2001057

Abstract :
Ouderen gebruiken meer geneesmiddelen dan om het even welke andere leeftijdsgroep. Dit heeft te maken met geneesmiddelengerelateerde aspecten eigen aan de oudere bevolking (veranderingen in farmacokinetiek en -dynamiek, polypathologie en polyfarmacie), maar ook met een verminderd vermogen om zelfstandig te zijn. Het oordeelkundig voorschrijven vormt een belangrijke uitdaging. Onoordeelkundig voorschrijven bij de oudere bevolking is een belangrijk probleem van de volksgezondheid omdat er een direct verband bestaat met aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit en dus met een grote verspilling aan gezondheidsmiddelen. Het belangrijkste streefdoel is dus het evenwicht vinden tussen enerzijds een groot aantal geneesmiddelen voorschrijven om de verschillende chronische aandoeningen te behandelen en anderzijds het onderbehandelen van bepaalde aandoeningen. Daarenboven is het ook bij oudere patiënten nog zinvol om geneesmiddelen op te starten in het kader van preventie. In dit overzicht worden de verwikkelingen belicht van voorschrijven bij de oudere bevolking en de belangrijkste aandachtspunten hierbij. Verder worden richtlijnen gegeven voor de praktische aanpak van oordeelkundig voorschrijven bij ouderen.

Prescribing in the older adults
Older people use more drugs than any other age group. The prescription strategy constitutes a major challenge. Inappropriate prescribing in the older population is a major problem of public health as a direct link exists with significant morbidity and mortality and with a large waste of health resources. The main target is the balance between an unsustainable number of different prescription drugs to treat various chronic diseases and the failure to take preventive measures in these older patients. In this review, the difficulties in prescribing in the older population and the main points of attention are highlighted. Furthermore, recommendations for the practical approach to prescribing in the older adults are given.

download article
3.235.45.196.