PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een 81-jarige man met een atypische presentatie van liespijn
Author(s): PHILIPSE E, STEGER PH, FIERENS H, VAN DER STIGHELEN Y, VAN DEN BRANDEN F, COLEMONT L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 19   Date: 2011   
Pages: 941-944
DOI: 10.2143/TVG.67.19.2001053

Abstract :
Een 81-jarige man meldt zich aan op de dienst Orthopedie wegens recentelijk ontstane pijn in de lies. Bij klinisch onderzoek worden geen afwijkingen gevonden en ook echografisch onderzoek is negatief. Computertomografie (CT-scan) van het abdomen toont een retroperitoneale para-aortale massa, die gediagnosticeerd wordt als lymfadenopathie van onbekende oorsprong. In het kader van een “acute-on-chronic” pancreatitis wordt 1 maand later een nieuwe CT-scan van het abdomen gemaakt. Hierop is te zien dat de retroperitoneale massa in omvang is toegenomen, waardoor een sterk vermoeden van maligniteit ontstaat. Vanwege de nauwe relatie van de massa met de aorta wordt besloten via laparoscopie een biopt te nemen. Daarbij pulseert er bloed uit de massa en de diagnose van een pseudoaneurysma van de aorta wordt gesteld. De vaatchirurg voert vervolgens een endarteriëctomie uit, waarna een aortabifurcatieprothese wordt ingehecht.
Chronische pancreatitis is een veelvoorkomende oorzaak van vasculaire laesies, waarbij meestal de vaten die dicht bij de pancreas liggen zijn aangedaan. Aantasting van de abdominale aorta door pancreatitis is zeer zeldzaam. Slechts enkele patiëntencasussen werden in de literatuur beschreven.

An 81-year-old man with an unusal presentation of groin pain
The medical history of an 81-year-old man with left groin pain is presented. Clinical examination revealed no abnormalities. Abdominal ultrasonography was negative for an inguinal hernia and other pathologies. CT scan revealed a retroperitoneal para-aortic mass, which was diagnosed as a lymphadenopathy of unknown origin. CT scan one month later, due to an acute-on-chronic pancreatitis, showed enlargement of the mass. Tumormarker levels were normal. Because of close relationship to the aorta, a laparoscopic guided biopsy of the mass was taken, instead of an ultrasonography or CT guided punction. After the biopsy was performed, blood pulsated out of the mass and the diagnosis of an abdominal aortic pseudoaneurysm was made.
The vascular surgeon performed an endarteriectomy and implanted an aortic bifurcation prosthesis which he attached to the common iliac arteries by using the termino-terminal anastomosis. Chronic pancreatitis is a common cause of vascular lesions. Usually the arteries close to the pancreas are affected. Abdominal aortic pseudoaneurysm associated with pancreatitis is extremely rare. Only a few cases are described in the literature.

download article
3.235.75.174.