PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Evaluatie van het hymen bij prepuberale meisjes bij het vermoeden van seksueel kindermisbruik
Author(s): HIMPE E, ROELENS K, TEMMERMAN M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 16   Date: 2011   
Pages: 751-755
DOI: 10.2143/TVG.67.16.2001019

Abstract :
De vaststelling van seksueel misbruik heeft zeer ernstige sociale en juridische gevolgen. Het lichamelijk onderzoek vormt een cruciaal onderdeel bij het stellen van de diagnose en wordt gebruikt als aanwijzing van seksueel misbruik. De interpretatie van de bevindingen van het genitaal onderzoek is echter zeer complex, en gaat gepaard met misvattingen in twee richtingen.
Enerzijds kunnen anatomische varianten worden verward met posttraumatische letsels en gerapporteerd worden als “compatibel met seksueel kindermisbruik”. Anderzijds kan de afwezigheid van trauma in de geslachtsstreek de diagnose van kindermisbruik niet uitsluiten. De diagnostische waarde van deze klinische bevindingen moet dus steeds in vraag worden gesteld, met grote voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en gerapporteerd aan de gerechtelijke instanties.

Evaluation of the hymen in prepuberal girls on suspicion of sexual abuse
The diagnosis of sexual abuse in children bears important social and legal implications. The physical examination is an essential part in this process and may lead to an indication of sexual assault. Still, the interpretation of the ano-genital examination, especially of the hymen, remains complex and associated with common myths in both directions. Sometimes variants of normal anatomy are considered as posttraumatic injuries, and are reported as “suspicious for sexual abuse”. On the other hand, normal genital findings cannot exclude sexual assault. Thus the findings of these examinations should always be evaluated, interpreted and reported with caution.

download article
3.94.202.172.