PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Sigmoïddiverticulitis zonder of met abces: veranderende indicatiestelling voor heelkundig ingrijpen. Een nazicht van de literatuur naar aanleiding van een casus
Author(s): DE ZUTTER P, BOSMAN CHR, PENNINCKX F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 9   Date: 2011   
Pages: 455-460
DOI: 10.2143/TVG.67.09.2000965

Abstract :
Voor vele artsen blijft de rationale om een electieve ingreep aan te bevelen na 2 opstoten van sigmoïd(peri)diverticulitis berusten op enerzijds de hoog ingeschatte waarschijnlijkheid van een volgende opstoot en anderzijds het risico dat in geval van dringend ingrijpen een colostomie zou moeten aangelegd worden (hartmannprocedure). Een electieve ingreep hoeft echter niet routinematig uitgevoerd te worden na de tweede opstoot van een (peri)diverticulitis hinchey-klasse 0 en Ia, maar dient overwogen te worden op een geïndividualiseerde basis. Zelfs bij een diverticulitis met abces (hinchey-klasse Ib en II) hoeft een electieve resectie niet systematisch plaats te vinden na een succesvolle percutane abcesdrainage (zonder fistulisatie of vroegtijdig recidief) aangezien de kans op laattijdig recidief van diverticulitis niet zou beïnvloed worden. Bij een niet-afkoelbaar/niet-draineerbaar abces moet ingegrepen worden en wordt afhankelijk van de peroperatieve bevindingen en van de algemene toestand van de patiënt voor een primaire resectie met reanastomose of een hartmannprocedure gekozen. De mortaliteit van beide procedures is vergelijkbaar in goed getrainde handen.





Sigmoïd diverticulitis with or without abscedation: a case report with review of the literature
Elective sigmoid resection should not be performed routinely after the second attack of acute diverticulitis Hinchey 0-Ia, but has to be considered on a case-by-case basis. Even after percutaneous abscess drainage, a sigmoid resection is not mandatory, since successful drainage (without fistula or recurrence within a month) would not influence the risk of recurrent late attacks.
If nonoperative management of an abscess is impossible or fails, (semi)urgent surgery is necessary. Depending on intra-operative findings and the general condition of the patient, either a primary resection with reanastomosis or a Hartmann procedure can be performed, since the mortality of both procedures is comparable in experienced hands.

download article




34.225.194.144.