PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Mogelijkheden en barrières bij zorgtrajecten voor de chronisch zieke patiënt
Author(s): WESTHOVENS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 7   Date: 2011   
Pages: 353-354
DOI: 10.2143/TVG.67.07.2000946

Abstract :
In veel chronische aandoeningen werd de laatste decennia belangrijke therapeutische vooruitgang geboekt. Deze vooruitgang dient echter gepaard te gaan met optimale zorg die meestal een diverse deskundigheid vergt van meerdere artsen en paramedici. Integratie van deze deskundigheid in een doelgericht zorgplan waarin ook de patiënt moet meespreken is daarbij noodzakelijk. Praktische en emotionele barrières dienen plaats te maken voor enthousiasme. Aan de hand van enkele voorbeelden worden opportuniteiten en barrières in de zorg besproken.

Opportunities and obstacles in the care of the chronic patient
During the last decades enormous progress has been made in the therapy of many chronic diseases. Optimization of care is needed involving expertise of different physicians and health professionals. Integration of expertise is mandatory in a care program with well-defined targets, involving also the patients’ opinion. Practical and emotional obstacles need to be replaced by a therapeutic enthusiasm. Opportunities and hurdles for optimal care are discussed, illustrated with a few examples from the literature.

download article
34.232.62.209.