PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Zorgtrajecten bij chronisch obstructief longlijden (COPD)
Author(s): JANSSENS W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 7   Date: 2011   
Pages: 350-352
DOI: 10.2143/TVG.67.07.2000945

Abstract :
Chronisch obstructief longlijden (COPD) is een toenemende oorzaak van morbiditeit en mortaliteit wereldwijd. Mede door onze ouder wordende populatie wordt er terecht gevreesd dat COPD de huidige zorgstructuren zal overspoelen. Een betere preventie, een correcte en meer vroegtijdige diagnostiek en een multidisciplinaire, patiëntspecifieke behandeling zijn voor COPD de strategische keuzes van de toekomst. Om aan deze keuzes tegemoet te komen, zijn transmurale zorgtrajecten noodzakelijk die preventie en behandeling in eerste en tweede lijn uittekenen. In dit artikel wordt de basis voor zo’n zorgtraject rond COPD voorgesteld, wat moet toelaten optimale zorg op een economisch verantwoorde manier te kunnen blijven verzekeren.

Clinical pathways of care in chronic obstructive pulmonary disease
Chronic obstructive pulmonary disease is a rising cause of morbidity and mortality worldwide. Because of an increasing elderly population it is estimated that COPD will abound our current health care system in the nearby future. Thus, a better prevention, a correct and earlier diagnosis and a multidisciplinary and personalized therapy are important strategic decisions.
To tackle these issues, transmural clinical pathways of care are urgently needed to structure and optimize the role and the relationship of primary and secondary care in prevention and therapy. This article describes such a pathway aiming to guarantee appropiate and affordable care for COPD in the future.

download article
3.81.29.254.