PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een patiënt met hoge koorts en maculopapulaire huiduitslag na een verblijf in Zuidoost-Azië
Author(s): PAUWELS S, GHYS T, REGA J, MAGERMAN K, CARTUYVELS R, DE GOEDE E, MEWIS A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 7   Date: 2011   
Pages: 345-347
DOI: 10.2143/TVG.67.07.2000943

Abstract :
Een 26-jarige patiënt wordt opgenomen op de dienst Spoedgevallen met hoge koorts en een maculopapulaire huiduitslag na een langdurig verblijf in Zuidoost-Azië. Uit de anamnese komen bijkomend diarree, droge hoest, anorexie met braken en de vermelding van talrijke muggenbeten op het einde van zijn verblijf naar voren. Serologisch onderzoek toont evidentie voor een acute infectie met het mazelenvirus.
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de eliminatie van mazelen in de Europese regio tegen het jaar 2010 als doelstelling vooropgesteld. De belangrijke voorwaarde hiervoor is het bereiken en aanhouden van een hoge vaccinatiegraad ( 95%). Door het systematische gebruik van het drievoudige vaccin tegen bof, mazelen en rubella (MBR) sedert 1985 is de incidentie van mazelen en bijgevolg de kans op blootstelling aan het “wildtype” mazelenvirus fors gedaald in België. In recente epidemieën in Europa speelden reizigers een belangrijke rol. De Wetenschappelijke Studiegroep Reisgeneeskunde raadt aan om niet-geïmmuniseerde personen geboren na 1960 te vaccineren vooraleer zij naar derdewereldlanden reizen, waar de incidentie van mazeleninfectie veel hoger is.

A patient with high fever and a maculopapular rash after a long stay in South-East-Asia
A 26-year-old patient presented at the emergency room with high fever and a maculopapular rash after a long stay in South-East-Asia. Anamnesis revealed diarrhoea, cough, vomiting and anorexia. Furthermore, the patient mentioned several mosquito bites at the end of his stay. Serologic findings revealed an acute infection with the measles virus.
The World Health Organisation has set 2010 as target for the eradication of measles in the European region. Vaccination levels across Europe must be improved and maintained to achieve the goal of measles elimination and to prevent re-emergence of endemic measles. Systematic vaccination with the trivalent measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine since 1985 has significantly lowered the incidence, and thus, the chance of contact with the “wild” type virus in Belgium. During recent epidemics in Europe, travellers and health care personnel played a predominant role. It is therefore of the utmost importance that travellers ensure immunity before travelling abroad.

download article
3.209.80.87.